Oppdatert 30.05.2018  –   oppdater siden igjen før du begynner å lese!)

Som vi tidligere har skrevet blir ofte ortomolekylær medisin anklaget for å være dårlig dokumentert medisin, at man ikke kan bevise at dette virker. Ordet ‘det er ikke bevist‘ er noe som går igjen med alt som ligger litt utenfor LMIs rammer.  Ofte krever ordet bevis eller evidens så mye at det er vanskelig å kunne få ting bevist.  Bevisførsel er i dag nærmest blitt en vitenskap i seg selv.   Se  Bevis – Wikipedia

Bilderesultat for evidensbaseret praksis

Dette blir utnyttet godt av folk som har økonomisk interesse av at ting ikke blir bevist.  Det er ganske snedig spør du oss, fordi når de lærde sier at ting ikke er bevist blir det ofte en tvilende og usikker holdning blant folket, det er tross alt eksperter som sier det. Ja, industrien bruker en kynisk måte å manipulere på, deres salgsvarer eller det underliggende middelet for å nå deres mål er ofte tuftet på våre følelser:  tvil, frykt, begjær, lengsel, ting du i utgangspunktet kanskje ikke har.  Dette finner du igjen i alle typer industrier.

  • IT bransjen sier; ‘det kan ikke bevises at mobilstråling er farlig / vær en vinner  – kjøp produktene våre’!  

TVIL / BEGJÆR/LENGSEL

  • LMI sier;   ‘å slutte på medisinen kan få konsekvenser eller være farlig /  alternativ helsebehandling og helsekost kan ikke bevises at det virker og kan også være farlig! Nå må du slutte å tulle, du har vel lyst å bli frisk?’    

TVIL/FRYKT/LENGSEL

Om du googler ordet ‘Telenor‘ eller ‘legemidler‘ på YouTube, så kommer det opp hundrevis av videotrailere som viser dette.  Videoer som er produsert med en baktanke; å spille på følelsene dine slik at du skal kjøpe noe. Enkelte av dem blander også inn et eller annet veldedig formål slik at folk skal tro at dette gjøres for å hjelpe mennesker, noe som er gjort i godhet.  For oss ligner det mer på ‘moralsk‘ hvitvasking av penger.  De er laget slik at man skal tro at;

  • ‘folket‘ ønsker seg alt de tilbyr 
  • man er ‘smartere‘ enn andre ved å bruke det
  • man er ‘ungdommelig‘ når man har det
  • man er ‘en vinner‘  
  • man er ‘trygg
  • det er bare ‘et stort eventyr’

Tobakksindustriens forskere sa i mange tiår;  ‘Det er ikke bevist!’

Sukkerindustriens talsmenn sa det samme på 80 tallet;  ‘Det er ikke skadelig!’

Forskere med kopling til industrien sier det samme om global oppvarming;  ‘Det er ikke bevist!’  – selv om FNs klimapanel har lagt dette frem som et faktum.

Nå dreier det seg mer og mer om stråling, hva sier telekombransjens forskere?  Jo, selvfølgelig;  ‘Det er ikke bevist!’    ‘Føre var‘ prinsippet eksisterer ikke i deres bevissthet.  Og holder det ikke å så tvil eller å latterliggjøre de som stiller spørsmål rundt dette, så har enkelte mobilselskap gått enda lenger:

Mobilbransjen i USA skremmer myndighetene fra å opplyse om helsefaren

Alle fire område har ting vært bevist lenge, det handler derimot om i hvilken retning industrien har fokus på.  Det er i den retningen det er mest penger, akkurat nå er det mest penger blant annet i farmasøytiske medikamenter og trådløs teknologi. Derfor blir ikke ting bevist. Der argumentet brukes om noe du er avhengig av og glad i, f.eks en mobil, og du så leser i avisene at det du bruker ikke er farlig, så vil hjernen din automatisk slappe av og godta det uten å tenke videre over det, fordi ‘logisk tenkning er i virkeligheten ofte jakt på argumenter for at vi kan fortsette å tro det vi alltid har trodd eller det vi ønsker å tro’.   Ja, det du er glad i vil du alltids finne unnskyldninger for å fortsette å være glad i.   bilde av følelser

Alt dette spiller industrien på, altså følelser.

 

Det skapes på denne måten en slags ignorering slik at folk ikke skal tenke over slike ting.  Fagfolk som lønnes svært godt ser dessverre litt for ofte kun industriens side, men får de fysisk eller psykisk sykdom nært innpå livet i familien, ser man ofte at de bytter side i dette strids spørsmålet.


 

Etter at du selv har sett filmen vår har du vel kanskje fundert litt over disse tingene vi skriver om. Som du sikkert har lagt merke til, er filmen ‘snill.’  Den sier ikke for mye og heller ingenting om dette med stråling.  Hvorfor ikke?  Filmpraksis A/S som lagde filmen har mange års erfaring med media.  De fortalte meg at i Norge er det svært vanskelig å få vist en film på en tv-kanal hvis den viser eller avslører for mye som går imot industriens kriterier.  Vi snakker da om de sterkeste typer industrier, som for eksempel telekomindustrien.  De sørger kort og godt for at det aldri ser dagens lys. Derfor gjorde Filmpraksis filmen litt ‘beskjeden’ slik at en tv-stasjon skulle godta den. Filmpraksis kontaktet så Discovery Norge.  Hva opplevde vi så?

bilde av discovery norgeDa Discovery Norge hadde sett den, sa de at den var interessant, men at vi måtte ytterligere fjerne tegningene med mine symptomer, vi måtte fjerne flere viktige utsagn og i tillegg fjerne alt det Anita står frem med i episode 3 om sin bipolar.  Vi måtte med andre ord fjerne essensen i filmen og gjøre den om til en koselig liten ‘Norge rundt’ historie.  Nå skjønner du kanskje hvorfor vi ikke tok med noe med stråling; det ville blitt klipt bort raskere enn ‘solens ferd over himmelen’.  


Dessverre har industrien gjennom media gjennom mange tiår sørget for at hele dette bevisste bedraget har brent seg så hardt inn i vår mentale bevissthet at dette er vanskelig å fatte eller akseptere!   

Nå som du, Anita og jeg har fått mer innsikt i alt dette og bedre forstår hvordan hele systemet prøver å spille på følelsene våre, kan vi alle begynne å se på skolemedisinen og kjemiske legemidler som alternativ medisin.  Vi lar oss ikke lenger påvirke eller imponere av skolemedisinens fagfolk, nå vet at de kan og vet kun det de er opplært til å kunne og vite, og det imponerer ikke stort.    Vi benytter oss fortsatt av konvensjonell medisin, men vi overveier fortløpende fordelene og bakdelene ved dette.   Så kan vi kanskje se på naturmedisin og rene råvarer fra naturen som den eneste veien til å bli friskere fysisk og psykisk, og også få en sterkere og klarere bevissthet.

I dag kan vi også beskytte oss mot den massive mengden wi-fi som vi kaller innovativ, men som i virkeligheten setter begrensninger for oss.  Som Del 4 snakker om – strøm i alle former – er noe vi bør være forsiktige med!  Ja, vi må leve slik vi er konstruert for å leve;bilde av i pakt med naturen

«I pakt med naturen!»


Frykter vi for å bli fratatt uføretrygden vår? Nei, slapp av, skal de gjøre det må de først anerkjenne det vi har gjort som den nye standarden på legekunst, det kan de ikke fordi industrien  aldri ville ha tillatt det.   Helsedirektoratet har vedtatt at det som har gjort oss symptomfrie, skal bli betraktet som kvakksalveri, ergo så er de nødt for å forandre sine egne lover om de skal kunne erklære oss for friske.

En annen ting er at om de hadde anerkjent alternativmedisinen, så ville jo hundretusenvis av norske menn, kvinner og barn saksøkt staten for feilbehandling og for at de har fått livet ødelagt ved bruk av medikamenter.   De ville ha saksøkt staten for tapt arbeidsinntekt for alle disse årene. De ville også ha blitt stilt til ansvar for at tusenvis av kjernefamilier har gått i oppløsning, fordi psykisk sykdom som oftest kan   unngås med riktig type behandling.

Den dagen vi selv mener vi er klar for det, den dagen vil vi selv ta kontakt med NAV om dette og fjerne trygden.  

Bilderesultat for nav

Det har tatt mange år å bli så syk – godt hjulpet av skolemedisinen – det vil også ta mange år å bli helt frisk igjen. Vi har våre psykiske diagnoser, det er helsenorge som har gitt oss dem og det er de som må ta ansvar for dette.  Så alle med trygd, les deg opp, få igjen livsgnisten og begynn å lev igjen og bruk rettigheten din til å tjene litt penger ved siden av trygda di når du er klar for det!  NAV sine sider sier blant annet dette, kopiert inn fra nav.no

  • Inntektsgrensen er 0,4 G (grunnbeløpet i folketrygden). Hadde du uførepensjon før 1. januar 2015, har du i en overgangsperiode fram til 1. januar 2019 en inntektsgrense på 60 000 kroner.  

Les mer på NAVs sider om dine rettigheter, vi tror det er mange rettigheter du ikke er klar over at du har.  Husk;  det er de som frykter mest som får minst og det er de som er bevisste som får mest!

Her har noen sider hvor du kan få vite mer om hva du har krav på – som pasient hos lege eller klient hos NAV :

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Pasient- og brukerrettighetsloven – Helsedirektoratet

Tvang og makt: Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A | Naku


I forhold til det du har lest hittil blir spørsmålet da;  Samarbeider følelsene våre med vår virkelighetsoppfatning?  Er vi egentlig nok bevisste?  Neste kapittel vil ta for seg noen beskjedne tanker rundt det.


Ikke glem å sjekke OPPDATERINGER!

 Tilbake til          INNHOLDSFORTEGNELSE

 

                På gjensyn!   Anita og Johnny