(Oppdatert 18.12.2018  –   oppdater siden før du begynner å lese!)

WHOs kreftforskningsavdeling, IARC, i 2011 klassifiserte all mikrobølge stråling som «2B mulig kreftfremkallende for mennesker», i klasse med bl. a. bly, PCB, og andre stoffer som vi derfor forsøker å begrense bruken av i vårt samfunn.

Hva skjer egentlig? Er det noe vi ikke har fått med oss, norske aviser skriver jo at mobilstråling ikke er farlig, det er jo ikke bevist – så hva skal vi tro?

Ofte må vi erfare selv for å forstå – passasjerer på Titanic i 1912 er et klassisk eksempel. Godtroende mennesker satt og drakk vin mens skipet var på vei ned i dypet, de var jo blitt fortalt at det ikke kunne synke – og det ble jo fortalt av velutdannede mennesker. 

På den tiden Titanic eksisterte hadde de ennå ikke funnet opp dette med prosedyrer rundt sikkerhet , like lite som ‘føre varprinsippet var funnet opp.   Nå ligger skipet der som et taust vitne på menneskers stolthet og arroganse.  RMS «Titanic» – Wikipedia

 

FN bruker også ‘føre var’ prinsippet.På hjemmesiden deres står det ca. noe sånt som at ‘om noe kan vise seg å være potensielt farlig, skal det behandles som om det er farlig, altså med varsomhet, frem til at man legger frem signifikant dokumentert materiale på at det er trygt’.  På den måten kan man på en trygg måte forebygge skader som ville ha kommet om man var mer uforsiktig.

 

   FN – en organisasjon med fokus på å forebygge!

Andre eksempler på folk som tar ansvar;

29 januar 2015 ble det forbudt på Franske skoler å benytte wifi, grunnetføre var’ prinsippet, 

Bilderesultat for kollisjonstest bilBilprodusenter fokuserer på hvordan man kan forebygge konstruksjonsfeil som kan resultere i ulykker. ‘Føre var‘.  Mobilbransjen fokuserer på det motsatte, hvordan man kan vri fokuset bort fra det som kan gi skader på cellenivå. Det ville i så fall bety tapte inntekter. Synd for mobilbransjen, bra for oss og barna våre.

Det er en grunn for at flyindustrien forbyr passasjerene bruk av wi-fi utstyr i deler av flyreisen, det er for at det kan påvirke det elektriske systemet ombord, dette har også med sikkerhet å gjøre. ‘Føre var‘.   Vi mennesker er som et ‘avansert jagerfly‘, vi er fullspekket av biologisk elektronikk, og vi bombarderes kontinuerlig fra trådløse systemer.   Forskjellen er at kroppens egne datasystemer er mye skjørere mot ytre påvirkning enn datasystemet i et fly.  Disse to bildene tok jeg ved avgang forrige gang vi var på ferie med fly: 

20170111_202638[1]

20170111_202633[1]

 

 

 

 

 

Når man forsker på en sykdomsepidemier prøver man å finne årsaken til utbruddet, hva som utløste det, gjøre forebyggende tiltak og dermed anvende ‘føre var’ prinsippet. Det samme prinsippet bør brukes ved sykdom som el-overfølsomhet fordi det koster samfunnet mer å feie det under teppet.

Dette prinsippet brukes jo egentlig også i rettsvesenet, bare i en annen setting ved at den anklagede er uskyldig til det motsatte er bevist. På samme måte forebygger man at ingen uskyldig blir stemplet som skyldig før alt ligger på bordet. Genialt, ikke sant?   Føre var‘.

18.12.2018  Oppdatert.    En god venn av oss jobber i et prosjekteringskontor i forhold til rehabilitering av bygårder og borettslag.  Han har ingen intoleranse mot strøm, men er allikevel svært opptatt av temaet.  Han fortalte oss noe som var litt tankevekkende;  I forbindelse med saneringer, er han ofte ute på oppdrag og snakker med de driftsansvarlige på bygg som skal rehabiliteres.  Han la ofte merke til at på mange tak på bygg sto det montert wi-fi antenner.  Han mener selv dette er sterkt helseskadelig og er derfor bekymret over at døren opp til tak hvor disse senderne står ytterst sjelden er merket med et faresignal.   Hans egne tanker om dette er følgende; Bilderesultat for by stråling

«Hvis man tvinger telenor til å sette opp et skilt om strålefaren oppe på dette taket, så tvinger de også frem et tilståelse av et tema som telenor på alle måter prøver å holde skjult i media.  Telenor fortalte arbeiderne som jobbet på dette taket at når noen skulle ut på taket og gjøre en jobb, så måtte de ringe Telenor.  Da ville Telenor slå av antennene.  Er det ikke inkonsekvent av Telenor å rope høyt at stråling fra slike basemaster er totalt ufarlig og samtidig informere dette prosjekteringskontoret at de bare må si fra når noen skal på taket slik at Telenor kan slå av senderne?  Et annet spørsmål som tvinger seg frem;  Når de vedgår strålefaren, hvorfor monterer de da ikke opp et fareskilt for de som uforvarende går opp på taket – for eksempel en vaktmester eller andre som skulle låne en nøkkel fordi de skal opp der en tur?  Bør det ikke være en forskrift som pålegger Telenor å skilte dørene til de områdene hvor det er slike basemaster?  Det finnes tusenvis av slike trappoppganger som i så fall da bør skiltes og advare om strålefare.  SHA (sikkerhet -helse -arbeidsmiljø)    Jeg nevner ofte i samtaler med gårdeiere i prosjekteringsfasen på anbudsnivå, at gårdeier må ta med seg kostnader knyttet til å beskytte seg mot strålingsfare fra slike kilder som nevnt.  Da har entreprenøren plikt på seg til å legge inn de eventuelle kostnader han måtte få gjennom å måtte verne seg og sine mot strålingsfare.  Det betyr at han må prise dette anbudet med dette i tankene.»    –  Byggmester G.E.H.

Å være uenig i disse eksemplene blir jo nesten like dumt som å påstå at det ikke er farlig å ha stor hastighet på motorveien om natten uten lys på bilen, fordi ingen har bevist at det står noe i veien noe sted.  Nei, vi senker heller hastigheten og bruker

føre var’ prinsippet!

Det er også på grunn av dette prinsippet jeg har kjøpt meg utstyr som på bildet under, slik at jeg med elektronisk utstyr kan ta målinger og beskytte meg når jeg ser at nivåene av elektromagnetisk støy blir for høye.  Akkurat som en elektriker må ha et voltmeter i kofferten sin for å få gjort jobben.

bile av strømmålere

 


For hundre år siden hadde man med seg en liten kanarifugl ned i gruvene, også som et ‘føre var’ prinsipp, tilfelle noe skulle skje.  Kanarifuglen var mer følsom overfor karbondioksid enn oss mennesker og besvimte fortere.  Angående stråling så er slike mennesker som meg og også de millioner av mennesker som er strømintolerante også som kanarifugler i  grua, de er mer følsomme enn andre, altså mot wi-fi.
Og tallet på disse menneskene øker dramatisk for hver dag som går.  Spør du oss så burde det  i det minste vært lovpålagt og en ‘standard‘ på wifi-routere å kunne ha muligheten til å skru ned sendestyrken til det som er nødvendig i forhold til det behovet du har.  Da hadde wi-fi vært mye mindre belastende på miljøet. Er dette mulig på de fleste routere?  Jeg har ALDRI sett en trådløs router med justerbar sendestyrke!Bilderesultat for kanarifugl i gruve

I følge uavhengig forskning er sykelighet og dødelighet størst i områder med folk som bor nær fm-sendere og forskjellige typer radiosendere.  Jo nærmere, jo mer dødelig. Statistikken til sykehusene taler sine tydelige tall, det ble oftere tilfeller av kreft etter at fm-mastene ble montert på 50-tallet og håndmobilene og basemastene kom på slutten av 90′ tallet.  

Avisene roper høyt;slapp av, slapp av, dette er ikke bevist, ergo – det er ikke farlig’!    

Bare slapp av du, for som du sikkert vet, er jo alt som står i avisene ALLTID sant.

 

Folk lar seg fascinere av vitenskap og godtar alt uten å stille spørsmål, men når man få man høre i media om disse tingene, så tenker majoriteten blant befolkningen;         å, nei det funker ikke!!! det kan ikke bevises!!!  Da handler det vel egentlig bare om holdninger. Forutinntatte holdninger, kritiske holdninger,  diktert fra industrien som rammer oss alle.


Jeg var ved en anledning med på et kurs hos Felo – foreningen for el-overfølsomme, det er ca tre år siden. Jeg husker det var et kurs i strålingsproblematikken hvor det kom ca. 15 elektrikere og elektroingeniører og en ulærd ufør person – meg. Jeg maste meg til å få bli med.  Kursleder var Jostein Ravndal,  sivilingeniør innen elektroteknikk og driver Ravnco Resources A/S. 

Om Ravnco | Ravnco Resources AS

Jeg husker at da vi tok presentasjonsrunden fortalte flere av disse elektrikerne at de var blitt overfølsomme mot strøm i jobben sin.  Jeg tenkte inni meg at det er jo ingen her som virker psykisk syke, slik myndighetene hevder og også får avisene til å skrive, det er jo bare vanlige arbeidsfolk her?  Det kom frem at arbeidere som jobber mye med strøm har opp til 13 ganger så høy mulighet for å få kreft!  Jeg husker jeg tenkte at elektriker, det skal i alle fall ikke mine barn bli!  Ja, så tok jo min stesønn Jakob akkurat fagbrev som elektriker, selvfølgelig!  Han er nå 21 år og er blitt en kjekk ung mann som selv har begynt å fatte interesse for disse tingene.  Han er heldigvis smart nok til å se dette, det tar bare litt tid siden han må oppdage det selv.


Vi skal komme litt inn på dette med grenseverdier, altså hvor mye eller hvor sterk stråling som er tillatt i landet vi bor i.  WHO har satt en grense på 2W/m2 (Watt pr kvadratmeter) / 2 millioner mikrowatt pr kvadratmeter (styrken på strålingen før det gir negative helseeffekter).  Norge har verdens høyeste referanseverdier på wi-fi stråling, Norges grense ligger på svimlende 10 millioner micro-watt/m2.Bilderesultat for grenseverdier stråling

Tenk – fra 0,000001mw (stråling fra naturen) til 10.000.000micro-watt. dvs flere milliarder ganger sterkere stråling enn det kroppen vår er vant til. Høres dette greit ut?   

Russland har 100.000mikro-w/m2 som grense, de vil ned – mange har helseplager. Flere land i Europa er nede i bare 10 micro-w/m2. Ja, vi har verdens høyeste verdier på noe som gjør alle levende organismer syke, det er gøy å ha verdensrekord, eller?

Hva er det som gjør at Norge tillater så høye grenser? Jo, denne grensen er satt til 50′ tallets fysiske forståelse av stråleskader og vil kreve stråling som er anslagsvis 1 million ganger sterkere enn det som brukes til mobilstråling i dag, for stråling fra en mobil eller fra en trådløs router er nesten ingenting i forhold til disse grensene. 

Statens stråleverns grenser, altså det fagorgan som staten setter sin tillit til, er satt der for å unngå forbrenningsskader på vev, og man bruker modeller hvor man utsetter organisk vev for stråling i merkelig nok bare 6 minutter for å se om det er noe oppvarming av vevet i kroppen vår, vi har merkelig nok ingen grenseverdier på langvarig eksponering! Vi går jo tross alt ikke med mobilen i lomma bare i 6 minutter, og vi som er syke, vi snakker jo heller ikke om at vi blir dårlige av 10 millioner microwatt!

Er det greit at de som setter grensene for hvor sterk strålingen må være for å være skadelig, samarbeider tett med mobilindustrien?  Ja – hvem avgjør om din WiFi-ruter er helsefarlig? – Labyrinten fram til Tordenskjolds soldater

«Vi går jo tross alt ikke med mobilen i lomma bare i 6 minutter, og vi som er syke, vi snakker jo heller ikke om at vi blir dårlige av 10 millioner microwatt!»

Vi snakker egentlig om at biologiske forandringer i cellene våre gir DNA brudd ved verdier som er flere millioner ganger lavere enn grensene til statens strålevern, men vi snakker dessverre for døve ører, de ønsker ikke å høre.  Det de gjør er bare å få oss vanlige folk til å flytte fokuset over på noe som egentlig ikke eksisterer eller er tema, nemlig  ‘forbrennings-skader på vev‘.   Det mange uavhengige forskere snakker om, er derimot ‘blod-hjerne-barrieren‘, da snakker de om helt andre ting.  De snakker om at på enkelte typer frekvenser med en viss lav sende styrke kan cellene vårt være mer utsatt/disponert for DNA-brudd.  Kreft kan bli resultatet.  Kikk gjerne på dette her;

Hva er Blood-hjerne-barrieren? – Evisdom

Enda en studie bekrefter at mobilstråling åpner blod-hjernebarrieren …

Folkets Strålevern – Det du ikke vet, har du vondt av

Enkelt forklart; folk blir syke av stråling flere milliarder ganger lavere enn statens grenser. Dette kan jeg selv uttrykke med god samvittighet siden jeg selv har hatt en intoleranse på dette i mange år.  Stopp litt opp og tenk over dette, grunn på det så du forstår litt mer.  For dette er jo vanskelig å forstå, i alle fall var det det for Anita og meg.

Statens strålevern er også helsedepartementets fagorgan, dvs. at de påvirker helsedepartementet til å ha samme oppfatning. De har monopol på dette, men allikevel ingen medisinsk kompetanse når man gransker dem nærmere.

Bilderesultat for statens strålevern

                                                                           Statens strålevern   


ICNIRP (forkortelse for International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) en forening registrert i München i Tyskland, er øverste organ over statens statens stålevern igjen, altså helt øverst.  Her får du en lenke dit;

ICNIRP 

Problemet er bare at dit har det reist reportere for å stille spørsmål, men de finner ikke noe kontor på den oppgitte adresse, ingen som får lov å komme inn og stille spørsmål, man stoppes bare av bevæpnede vakter utenfor som ikke vet noe om det kontoret du snakker om; mange mener at dette overordnede organet som skal trygge våre barns liv – egentlig bare er en stor bløff, det er oppkonstruert på papiret kun for at du og jeg skal tro at noen passer på oss. Noe av bevisføringen for å si det er at alle de beslutninger som skal tas der, ender alltid opp med å være opp til det enkelte land å forholde seg til, så dette finnes egentlig ingen regler eller kjøreregler annet enn det de europeiske landene finner for godt.  Les om når Einar Flydal prøvde å få kontakt:

På overraskelsesbesøk hos ICNIRP

Hvorfor sier ingen fra til miljøverndepartementet? Mange har prøvd, men fordi de også har noen over seg som trekker i trådene er det jo vanskelig å nå frem.  Er det fordi de som jobber i miljødepartementet er en gjeng kjeltringer?  Nei, selvfølgelig ikke, de er opptatt av å folks ve og vel, men dessverre  ført bak lyset som alle oss andre.

Klima- og miljødepartementet – regjeringen.no

Angående mobiltematikken er det i dag  bred enighet blant forskere som ikke har bindinger til mobilbransjen at langtids skadeeffektene ved stråling utgjør en potensiell fare, derfor er det ingen vits å diskutere om emf er skadelig, fordi det er bevist for mange år siden.  Telekomselskapene og statens strålevern snakker som om vi fortsatt er i diskusjon om det. Hva tror du det skyldes?  Så enkelt som at hvis telekomindustrien skriver/snakker om det, blir det et dilemma, fordi det moralske aspektet vil veie tyngre enn pengene.  Det handler faktisk om deres egne barns fremtid, derfor er det ikke tema. Derfor ønsker de heller ingen fokus på forskning innen stråling og helse som forteller noe annet enn at det er ufarlig. De har økonomiske interesser i fokus og flytter bare problemstillingen til et et sted som ikke finnes, altså 10 millioner micro-watt, dette vet de jo at folk ikke forstår uansett og at folk derfor ikke stiller spørsmål om det.

……det moralske aspektet……


Derfor;  er du el-overfølsom så kan du ikke gå til legen eller en behandler og etterpå reise hjem med posen full av kosttilskudd,  ha et hus fullt av strøm som er tomt for negative ioner på grunn av ei varmepumpe som stjeler alt av negative ioner, sette deg i sofaen med et nettbrett med wi-fi og en haug med ujordede elektriske ting rundt deg og tro at du skal bli frisk, glem det!    Du er kort sagt i et miljø som på sikt er helseskadelig og til syvende og sist dødelig !  Les deg derfor opp på dette, kable nettet ditt, jord strømmen i huset, ect.  Dette må være i mål før du i det hele tatt kan innbille deg om at du skal bli friskere bare av behandling og helsekost!   Vi har gjort det, og vi vil at du også skal komme i mål!

For en deilig verden vi lever i, dere!        


Neste kapittel vil blant annet vise turen jeg tok opp til Gardermoen flyplass for å snakke med en kjent forsker.  Han heter Olle Johansson er forsker innen cellebiologi, histologi och nevrobiologi på Karolinska institutet i Sverige.   Enklere sagt så forsker han på hvordan celler reagerer under påvirkning fra trådløs teknologi, påvirkning som kan lede til sykdom, for eksempel kreft.  Han forsker også på planter og dyr i forhold til dette og har i følge det han sa tilbakelagt tusenvis av reiser rundt i hele verden for å informere sykehus, politikere og folk flest.   Jeg fikk en prat med ham inne på Radisson blu hotel på Gardermoen, hva hadde han å fortelle?  Det får du snart vite!

 Olle Johansson – Universitetslektor


Ikke glem å sjekke OPPDATERINGER!

 Tilbake til          INNHOLDSFORTEGNELSE

 

                På gjensyn!   Anita og Johnny