FREKVENSER ER STRÅLING?

 

(Oppdatert 09.05.2018  –  oppdater siden før du begynner å lese!)

Frekvenser er det samme som stråling Jeg må jo for min del innrømme at det har vært litt vanskelig å forstå!

Stråling er veldig enkelt forklart det samme som det vi kaller radiosignaler slik at det blir musikk i radioen din.  De strålene som sendes ut fra en radiostasjon blir fanget opp av radioen din og omgjøres til lydbølger i form av tale og musikk.  Strømmen i stikkontaktene hjemme er også slike stråler, men med litt annen form og styrke, vi kaller det vekselstrøm (AC).   Kikk gjerne på disse tre lenkene;  

Vekselstrøm – Wikipedia      eller kanskje denne som er enda enklere;  

Forskjellen mellom AC og DC STRøM – ovs0.

Radiobølger – Wikipedia

Det rare er at de beveger seg nesten som en bølge på havet, de går opp og ned, opp og ned. Det kalles egentlig en frekvens, og alle typer frekvenser eller stråling, som infrarød stråling fra sola, mobilstråling, gamma stråling, radioaktiv stråling, røntgen stråling, jordstråling, ultrafiolett stråling, strømmen i lommelykta di, wi-fi, strømmen i stikk kontaktene dine hjemme, lyd og lys, ja, til og med det du og jeg er bygd opp av og ellers alt i vårt kjente univers – er slike frekvenser. Alt som eksisterer sender ut en frekvens som vi var inne på i forrige kapittel!  Så det er jo på en måte noe som finnes naturlig, men stråling er også kopiert fra naturen i industrien fordi de ser alle mulighetene ved dette og mye av dette er som sagt verken bra eller sunt. Illustrasjonen under viser en slik vekselsfrekvens i grønt, som beveger seg kontinuerlig opp og ned, f.eks. strømmen i stikk-kontakten din.

I sendestyrke starter de som veldig trege bølger (frekvensen til jordkloden ligger på nærmere 8Hz), da er bølgene veldig lange og rolige, vi kaller dem Hz (Herz), og når disse bølgene eller frekvensene blir raskere, så forandrer de egenskap og blir merkelig nok noe annet, som vi mennesker nyttiggjør oss. Et vanlig radiosignal fra en radio mener jeg har en avstand på ca. 1,5 meter fra topp til bunn.  Når det gjelder wi-fi så er de raskere og svinger mer på MHz og enda raskere – GHz.

Hz (Herz) er lange bølger/frekvenser; feks. jordstråling, strømmen i huset ditt, strømmen på jernbanenettet, blutooth, Tetra (nødnettet- 17,6Hz), endel radiosignaler

MHz (Megaherz) er mellom lange bølger/frekvenser; feks. signalet i radioen din, enkelte mobilnett osv.

GHz (Gigaherz) er korte og raske bølger/frekvenser; feks.  trådløse routere, baby-call, bredbånd, smarttelefoner, nye sikringskap (smartmeters), trådløse telefoner, osv.

Det måles slik at tusen Hz er det samme som 1 MHz, 1000 MHz igjen er det samme som 1 GHz, og 1000 GHz igjen, blir til 1 THz (TerraHerz), så disse strømfrekvensene dekker et enormt område.  

Et eksempel på dette er naturlig bakgrunnsstråling som kommer fra både bakken (som nevnt) og også fra verdensrommet, og det er utrolig svakt.   Derimot så er 2G, 3G, 4G og 5G  tråløst nettverk egentlig det samme – FREKVENSER – bare litt forskjellige nyanser innen teknologi, frekvens, senderstyrke og kanskje noe mer enn det også.  Uansett, dette er kunstig laget og er ufattelig mye mer belastende på cellene våre, ja på alt liv.  3G betyr tredje generasjon mobilnett, 4G betyr fjerde generasjon mobilnett osv.  Så bra tenker du kanskje, joda, men belastningen på cellene våre blir bare enda høyere og  vi vil få en ‘ny kølapp‘ lenger frem i køen mot kollapsen på stoffskiftet vårt som kan gi oss diabetes, kreft, slag, ect. Jeg har lest ganske mange forskningsrapporter som viser dette, grunnen til at avisene skriver det motsatte kommer jeg inn på etter hvert.  De har en naturlig grunn for å gjøre det.


Solas stråling har eksistert så lenge vi mennesker har eksistert og vi er genetisk både vant til og avhengig av solas stråling. Bilderesultat for solstrålingStråling fra verdensrommet er en utfordring for NASA (National Aeronautics and Space Administration), deres astronauter blir bombardert med lignende stråling; de løser det enkelt ved å bruke mikrostrøms-frekvensbehandling (se forrige kapittel) for å rette opp igjen frekvensubalanse som oppstår i cellene.   På samme måte er ny ‘innovativ’ stråling som f.eks. wi-fi  og annen trådløs stråling genetisk sett skadelig og det er derfor alt liv blir påvirket av dette og noen av oss reagerer ved å bli syke, som tilfeldigvis meg selv.  Jeg er på en måte glad for at jeg fikk denne lidelsen, det har vært med på å skape en nysgjerrighet til å begynne å forske på dette.

‘Vanlig strøm’ i stikkontakten som har 50Hz frekvens har eksistert i over 100 år nå og heller ikke denne frekvensen har kroppen vår egentlig vent oss til, i for store porsjoner.  Friske mennesker takler det bra, mennesker med enkelte typer næringsmangler eller forgiftninger er derimot mer utsatt.  Spesielt fordi mange strømprodukter mangler jording som er super viktig for å unngå cellestress!  Vi snakker om å være mer i kontakt med bakken/grunnfjell/ jordkloden.  Folk blir både  mindre el-overfølsomme og samtidig mer robuste  når de jorder seg mer. Fjerner man jordingen / lager man apparater uten jording, mister man de minusladede elektronene som er så viktig for oss.  Et ujordet område skaper også et elektromagnetisk felt som mange mennesker kjenner fysisk ved å bli dårlige.  Lite negative ioner i lufta eller vannet = lav pH (surt miljø.)  Følgende video er god!;

  Se denne videoen om jording!

Om du har lest hele Del 1 og 2, tror jeg du forstår dette nå.  Har du symptomer på noe av det jeg skrev om i Del 4 om strøm og stråling, så bør du absolutt lese mer om  jording /  earthing / grounding.  Her har du flere gode lenker:

  Jording – Earthing       

 EMS – EarthPower.no   

Forskning på jording – Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Uavhengig forskning på jording – Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Kan jording motvirke hjerte- og karsykdom? – Helsemagasinet …


Negative ioner man får fra naturen gir bra cellestoffskifte og dermed energi til cellene. Dette er viktig, men blir dysset ned blant de som har kunnskapen eller selger teknologien.  Elektromagnetisk stråling setter på samme måte kroppens egne frekvenser ut av spill, slik at vi etter hvert får symptomer på sykdom.  For å forstå forskjellen mellom ioniserende stråling og ikke ioniserende stråling, så tenk på dette;

Min definisjon på forskjellen på høyfrekvent og lavfrekvent strøm:

  • IONISERENDE STRÅLING:  Lavfrekvent strøm / stråling.  Enkelt sagt all strøm som ikke er wi-fi, for eksempel strømmen i stikkontakten hjemme som er 50 Hz vekselstrøm.  Det er også ioniserende, det vil si at det påvirker de negative ionene (elektronene) i kroppen vår.  Det kan være elektriske felt og elektromagnetiske felt som tapper kroppen for ioner.
  • IKKE IONISERENDE STRÅLING:  Høyfrekvent stråling:  Enkelt sagt alle strømfrekvenser som kalles wi-fi, for eksempel stråling fra mobiler, trådløse routere, trådløse fasttelefoner, babycall osv. Det kalles også ikke ioniserende stråling, altså strømfrekvenser som ikke er fysisk koplet til jord – det vil si at det påvirker ikke de negative ionene våre (elektronene) i kroppen på samme måte som ioniserende stråling.  Helseskadene er derimot like store, fordi wi-fi påvirker kroppens elektrisitet og kjemi på cellenivå, dog på en litt annen måte. 

«belastningen på cellene våre blir bare enda høyere og  vi vil få en ‘ny kølapp’ lenger frem i køen mot kollapsen på stoffskiftet vårt som kan gi oss diabetes, kreft, slag, ect.»

Egentlig reagerer alle mennesker negativt på disse kunstige frekvensene, men de fleste merker det ikke selv.   Går du til en mikrostrømsterapeut så ser du at cellene i kroppen reagerer negativt på dette.  Bare spør behandleren om de kan teste deg opp mot mobilstråling så ser du selv. 


NASA bruker også en teknologi som en form for beskyttelse som du selv kan kjøpe. Til og med Pentagon  i USA bruker dette i forhold til å beskytte seg mot avlytting! Det er mange aktører på markedet og selger det under mange navn og variasjoner, kan nevne Green 8 Tecnology,   RadiCover, Blushield, Spinor og mange andre.  Vi har selv brukt dette i flere år og det virker tilfredsstillende!

(Oppdatert 09.05.2018) I mange varekataloger kan man finne dusinvis med elektroniske innretninger innen alamsystemer, datautstyr og annet teknisk matriell. Mange av disse tingene er hemmelighetsstemplet og vanskelig å finne ut av eksagt hvordan virker.    Hvis Nasa, Samsung eller Russisk etterretning finner ut noe nytt, legger de det da automatisk ut på nettet slik at alle kan forstå hvordan detaljene henger sammen? Det blir klassifisert som topp hemmelig på grunn av frykten for å tape penger, avsløre statshemmeligheter eller miste makt. Er det så rart at Bluskield eller andre slike teknologier holdes hemmelig? Nei, selvfølgelig ikke! Hadde dette blitt avslørt hadde bedriften som produserer denne teknologien blitt avslørt og intektene hadde forduftet før de hadde klart å åpne munnen. Et mobilselskap gjør akkurat det samme.

En bluskield boks som vi har kjøpt – som også fungerer – har sikkert en enklere teknologi enn man kan tro og er sikkert lett å kopiere av andre selskaper. Men da taper Bluskield penger, helt naturlig. Mobilselskaper og telekomselskaper har også sine bedriftshemmeligheter, men da er det plutselig stuerent å ha det! Agendaen er derfor som du forstår ikke å bevise at ting ikke virker fordi det ikke virker, men å utkonkurrere andre aktører som selger de samme varene eller som truer deres eget varesalg med noe mer potent.  Slik er det ofte i andre settinger også, man har statshemmeligheter, politiske saker som også holdes hemmelig og andre tilsvarende hemmeligheter i andre settinger.  

Når den første T-forden kom trodde ikke folk på dette, de så ikke nytteverdien i det. Bluskield teknologien snakkes også ned, foreløpig. Men dagen kommer når markedskreftene sørger for at alle skal ha det, da blir det plutselig mer enn godt nok.

Utfordringen er at det er jo så dyrt å kjøpe.   Disse tingene selges jo som avanserte teknologi hi-tec utstyr, men er det egentlig så avansert?    Anita og jeg forsket litt på det og hva fant vi ut?  Jo, at hele hemmeligheten ligger ikke i at dette nødvendigvis er avansert teknologi, tvert imot, disse produktene som kan kjøpes for ‘dyre dommer‘ er naturens egen teknologi, nemlig egenskapene til enkelte grunnstoff – som sannsynligvis er ‘tunet opp‘ i styrke.   Du husker at vi tidligere skrev at for eksempel plutonium og uran gir fra seg stråling eller frekvenser og at man kan man få kreft, ja, og andre metaller har andre egenskaper.  I denne sammenheng så vi at fargen på disse tingene man kan få kjøpt ligner på Gull og Kobber, så vi tok rett og slett med oss små metallplater i stål, aluminium, kobber og Gull til et mikrostrøms behandling- senter og målte ut om noen av disse metallene kunne ha effekt på cellene våre i forhold til mobilstråling.  Jeg la rett og slett en mobil som ringte i brystlomma og la deretter de forskjellige platene på brystet, små utklippede firkantede plater på bare noen cm. Hva skjedde?  

Vi fikk litt sjokk når vi så at kobber, gull , sølv, bergkrystall og turmalin  fjernet celle-stress, mens stål og aluminium ikke hadde noe som helst effekt.  Vi var der flere ganger og tok de samme testene, det var alltid de samme resultatene.  Dette kan jo ikke brukes som et vitenskapelig bevis, det er strenge regler for sånt, men det var nå det vi iakttok, og vi hadde med oss i alt 5 forskjellige mennesker som ble testet. 20170307_110057Selv om testpersonene ikke var el-overfølsomme, viste apparatet cellestress på alle sammen i forskjellig grad bortsett fra en person og alle fire fikk fjernet cellestresset når de fikk et kobber /gullstykke mot kroppen, vi fant også ut at det ideelt sett kan henge ca i høyde med hjertet, for eksempel som et annheng rundt halsen.  Prøv dette selv, det kan måles like enkelt som allergier på mat kan måles, cellene og kroppen lyver jo ikke (sølv har vi ikke fått målt ennå). Personlig brukte Anita og jeg annheng i kobber, men etter at vi skjønte mer, kjøpte vi oss produktene til Blushield.  Det fungerer særdeles bra fordi de sender en sterkere frekvens enn et lite annheng!

Det jeg som el-overfølsom også erfarte var at ved å bruke dette i områder med mye stråling har gjort meg mer robust mot wi-fi.  Forskjellen med og uten dette på kroppen i wi-fi soner er at når jeg kommer hjem til vårt godt avskjermede hus, har jeg ikke vondt i kroppen om jeg har hatt på meg dette.  Har jeg derimot ikke brukt dette, har jeg hodepine og muskelsmerter over en lengre periode før det forsvinner.  Disse firmaene som selger dette reklamerer med at det fjerner negative symptomer helt, det stemmer ikke, det tror jeg mer handler om salgsstrategi.  Men det virker definitivt!  Rent vitenskapelig er dette vanskelig å bevise fordi ‘evidens‘basert forskning har så strenge kriterier, jeg skal i et senere innlegg forklare hvorfor dette er vanskelig å bevise.


Skal du kjøpe varmepumpe til huset ditt,   så er vårt råd definitivt;  kjøp varmepumpe med ioniserer!    Det tilfører rommet negative ioner, da kan selv en el-overfølsom person trives. Har du en uten ionisering, kjøp deg noen ioniserere!  Jeg husker selv at vi kjøpte varmepumpe for 4 år siden, men jeg ble jo så dårlig av dette at vi kunne ikke bruke den, vi kjøpte oss derfor en god vedovn.  At varmepumper uten ionisering ikke er blitt forbudt å selge, er for oss bare merkelig! Men etter at vi har fått innsikt i hva negative ioner er for noe og har kjøpt inn ioniserere, merker jeg ikke lenger noen negative helseeffekter fra varmepumpa.  Det er snodig, men det bekrefter bare alt det vi har lest om dette med ioner i boka ‘Powered by nature.’

«Ikke gjør tabben å kjøpe ei pumpe uten ION – merket!»

Negative ioner binder seg også til støvpartikler i lufta slik at alt som er i lufta av finstøv og mikroorganismer blir tyngre og faller til bakken.  Det fungerer derfor som en luftrenser og er derfor veldig bra for alle som er sensible for ‘dårlig luft’ (asmatikere). Da blir man kvitt midd og mikroorganismer – fellesnevner – mykotoksiner.  (Se Del 2 om sukker)   Faren med mykotoksiner er at det går rett inn i lungene, videre inn i blodet og skaper et surt miljø i kroppen.  Skal du leie hus og det lukter muggsopp, STYR UNNA!      


Boka til Tormod Holt snakker en del om hvor farlig strøm fra trådløs kommunikasjon er, og at disse strømfrekvensene påvirker den skjøre mikrostrømsbalansen som er i alle cellene våre, og hvordan den påvirker pH, altså en av de tingene som regulerer kjemieBilderesultat for powered by naturen i cellene våre.  Her er vi tilbake til start igjen;   Bilderesultat for ph mirakeletSkal vi bli friske så må vi lese oss opp, og jo mer vi setter oss inn i dette,  jo mer vil vi forstå at dette er ‘basic’ vitenskap.

Bilderesultat for den store boken om vitaminer og mineralerBilderesultat for sunn tarm, klart hode

 

Hva sier så fagforeningene som driver med forebyggende og opplysende arbeid opp mot farene med trådløs teknologi?  Neste kapittel vil svare på det!


 Ikke glem å sjekke OPPDATERINGER!

 Tilbake til          INNHOLDSFORTEGNELSE

 

                På gjensyn!   Anita og Johnny