Bilderesultat for kreftceller strøm

((((( Kreft! )))))

(Oppdatert 11.12.2018  –   oppdater siden før du begynner å lese!)

Kreft ønsker vi å sette søkelyset på fordi det er en type sykdom som ikke hadde vært så utbredt dersom vi hadde blitt opplyst om at årsaken til kreft i stor grad skyldes vår livsstil. For bare noen tiår siden ble langt færre rammet av de sykdommene vestlige land sliter med i dag (deriblant kreft). I vår tid blir nesten hver eneste familie rammet av  sykdommer og plager som nesten ikke fantes i tidligere tider hvor også miljøet og matvanene var annerledes. Hvorfor er det slik at hvis man flytter til andre deler av verden med helt annen matkultur og livsstil enn vår, ser man lite til mange av de plagene vi har her hjemme? Når fattige land blir rikere eller tradisjonelle folkeslag går over til vårt kosthold, dukker det opp samme type helseplager som er vanlig å oppleve hos oss!Bilderesultat for helseplager

Selv kjenner vi flere som har fått kreft. Du kjenner sikkert til like mange, og selv om noen kreftformer har hatt nedgang, øker forekomsten av andre kreftformer dramatisk.

I 2016 fikk cirka 17 763 menn og 15 064 kvinner kreft i Norge. (Kreftregisteret.)  På verdensbasis har ca. 14 millioner kreft totalt ifølge WHO (2014).  Som du sikkert da forstår – om du tar en rask hoderegning i forhold til hvor mange mennesker det finnes i verden – så er Norge sterkt overrepresentert i forhold til hvor mange som bor her.  


bilde av kreftforeningen

Diagnosen kreft er snart noe alle kan ‘skryte på seg‘.  Hva sier egentlig Kreftforeningen om forebygging av kreft? Jeg tok en telefon til en avdeling som var oppført på 1881 som informasjonstelefon. Han som tok røret, var hyggelig og svarte på alt jeg spurte om.  Jeg fortalte at jeg hadde en venn (vi kan kalle ham ‘Bjørn‘) som var blitt kreftsyk og ønsket noen råd fra noen som er eksperter på området.  Det jeg noterte meg, var at så lenge man har et sunt, norsk kosthold og beskytter seg mot sola, er det ikke så mye mer å gjøre. Man kan drikke brus og andre sukkerholdige ting, for sukker påvirker ikke cellene, sa han. Dette var basert på forskning ifølge det han hadde fått med seg, og så lenge min venn forholdt seg til fastlegens råd, kunne han føle seg trygg. Ja, tenkte jeg, det var jo bra. Men hva er grunnen til at det nå går så fort nedover med ham og at skolemedisinen har gitt ham opp for lenge siden? Er det noe i livet hans som påvirker dette, eller er det ‘bare sånn det er?‘ Her skal du få historien hans.

Bilderesultat for anonymBjørn fikk i 2013 konstatert tarmkreft som spredte seg til lymfene, leveren og lungene, og har kjempet en hard kamp for livet siden. Til slutt ble han gitt opp av legene, de kunne ikke gi ham flere helseråd. Derfor forsøkte han en behandling han hadde hørt hadde gitt god effekt i Tyskland. Forskjellen mellom denne og den han allerede var tilbudt i Norge, var at selv om det dreide seg om stråling, ble den gitt i en form som mer direkte ble brukt på svulsten uten at kroppen ellers ble rammet av strålingen.  Han reiste på egen regning til sykehuset i Tyskland to ganger, først en uke og så en uke senere. Det gitt bra etter første behandling, men etter andre behandling gikk noe galt fordi blodverdiene hans hadde forandret seg litt rett før han dro nedover. Derfor ble andre tur helt bortkastet. Bjørn fikk låne ei seng mens han var der i tilsammen 14 dager, fikk strålebehandling noen ganger, dro kortet og betalte kr 460.000 – nesten en halv million kroner for mat og seng i to uker og et par strålebehandlinger. At sykehuset hadde utlegg til mat, sengeskift og behandling i en maskin i to uker, er opplagt, men når de tar den summen, forstår man at dette også dreier seg om butikk.

Ble han friskere eller frisk av dette? Nei, siste behandling var totalt mislykket fordi blodverdiene ikke var slik de skulle være. I stedet for å sende ham hjem og be ham komme når blodverdiene var blitt bedre, fikk han behandling likevel. Betale måtte han uansett. De gjorde egentlig det samme som spesialistene gjorde her hjemme, og hva var det? Jo, de skulle ”knekke” kreften. De var ikke opptatt av noe enda viktigere, nemlig å finne årsaken til at han var så syk.  Hva som gjør at den er der, det får vi ta en annen dag.  Grunnen for at de ikke tenker i nye baner er av frykt for å bli fratatt lisensen for å praktisere som spesialist på kreft.  Da mister de levebrødet sitt. Kreftleger frykter også for å ta kontakt med ortomolekylære leger, da blir de ofte latterliggjort i deres eget fagmiljø.

I Aftenposten for 13 mai 2017 sto det en artikkel alle med kreft bør få med seg!  Den omhandlet akkurat den type behandling i Tyskland som ‘Bjørn’ gikk gjennom.  En omfattende og godt dokumentert artikkel som igjen underbygger vår påstand om at vanlig cellegiftbehandling ikke gir gode nok resultater, selv ikke med slik ‘regional kjemoterapi‘  som er nevnt i denne avisartikkelen.   Regional kjemoterapi høres flott ut og det kan gi håp for mange, men ser man på statistikken Aftenposten har lagt frem, hva dette koster, måten dette fremstilles på og også hvordan enkelte opplysninger i forhold til prognoser holdes tilbake, forstår man at her er det store penger i omløp.  kreft1

kreft 2

Dessverre for dårlig oppløsning til å se klart, men kontakter du aftenposten, så kan de sende deg en kopi av denne artikkelen.  Jeg tror den dekket 7-8 sider i avisen.  Eller du kan kanskje laste den ned gjennom Aftenpostens nettside.  Det som var gjennomgående interessant da vi leste denne artikkelen, var hvordan ordet ‘penger‘ tydeligvis var mye av drivkraften bak denne virksomheten.  Nei, kutt ut symptombehandling, bytt heller livsstil og bli friskere, kanskje helt frisk – spør du oss!

Kreftindustrien tar langt flere liv en den redder. Etter både kjemoterapi og stråling ødelegger man mange celler og systemer i kroppen. Når man dernest begynner å operere bort kjertler og andre organer er det som oftest for sent. Overlevelse er videre definert som 5 år innen diagnose for all statistisk analyse. Hvis du blir deklarert frisk men dør seks år etter den opprinnelige diagnosen, av en sekundær kreftform, blir dette som et nytt tilfelle å regne. Slik øker de helbredelsestallene og gjør det lettere å selge medisiner. Og sykdom, død og frykt har for lenge siden blitt en forretning. 

ÅRSAK / VIRKNING (symptom)


Anita, Bjørn, jeg og de vi besøkte, drøftet dette en kveld i januar 2017 over et lite glass rødvin. Stemningen var god rundt bordet, selv om Bjørn tydeligvis hadde resignert. Vi spurte ham ut om hvordan boforholdene var hjemme, siden vi tenkte at det kanskje var noe i nærmiljøet som stresset cellene hans. Jeg avtalte å reise hjem til ham, og en uke senere satt jeg på flyet til hjemplassen hans. Siden jeg selv har vært el-overfølsom i flere år, har jeg lest meg opp på temaet strøm og skadeeffekter fra trådløse kilder. Jeg har også kurset meg og kjøpt inn utstyr for å ta målinger i folks hjem (mer om dette i Del 4). Joda, på soverommet hans ca. en meter fra senga var sikringsskapet i huset, og det var ingen jording på soverommet og i stua. Et par meter over ham i 2. etasje sto en trådløs ruter på døgnet rundt.Bilderesultat for trådløs router telenor I stua noen meter fra sofaen var det montert en trådløs brannalarm, og et trådløst alarmsystem var også koplet opp. Med mine elektroniske apparater målte jeg en konstant frekvenstopp på 4500 mikrowatt, noe som er ufattelig høyt! Det var montert et overtrykks-/ sirkulasjonsanlegg i huset med ei elektrisk vifte, og enkelte gulv hadde elektriske varmekabler.  På kjøkkenet var det induksjonskomfyr, og på det elektriske anlegget i huset målte jeg over 700 GS (Graham-Stetzer) skittenstrøm, også ufattelig høyt! Bilen deres hadde trådløs navigasjon, radar, xenonlys og mange andre cellebelastende systemer. Basert på egne erfaringer med strøm og strømallergi  begynte jeg å danne meg et bilde av hvorfor Bjørn var syk.

Enkelte typer strømfrekvenser, såkalt ioniserende stråling,  tapper et rom for elektroner. Vi puster inn den ‘sure‘ lufta og føler oss dårlige, elektromagnetiske felt gir andre negative helseeffekter.  

I tillegg hadde han en trådløs ruter  noen meter unna og som selvfølgelig sto på om natta, som om noen har behov for en trådløs ruter når man sover!  (Farene ved disse tingene vil vi skrive om i Del 4). 

Bilderesultat for elektriske felt

Av andre bekymringsverdige forhold var at paret brukte vanlig, konvensjonelt bearbeidet mat med gluten, laktose, sukker og e-stoffer, de hadde vanlige vaskemidler og hud- og pleiemidler med mange e-stoffer og suspekte kjemiske ingredienser, lista var lang. Jeg spurte om han kanskje kunne se summen av alle disse faktorene i sammenheng helseproblemene deres (kona var like syk som ham, med andre plager som var like alvorlige). Nei, det hadde han ikke tenkt på, og fastlegen hadde heller ikke nevnt noe. Det eneste han hadde lagt merke til selv de 15 årene han hadde sovet ved siden av sikringsskapet, var at han alltid følte seg så sliten og uvel på soverommet. I det hele tatt var han alltid sliten når han var hjemme, så han tok seg ofte en tur ut i ‘frisk luft‘. Bilderesultat for frisk luft

Jeg kjente en sterk frustrasjon da jeg tenkte på at hans dårlige helse kunne vært unngått om Helse-Norge hadde opplyst folk om helsefarene ved for mange strømfrekvenser rundt oss og farene ved feil ernæring og livsstil. Livsstilen til disse to var ikke unik, det er sånn de fleste har det i dag – og etter vår mening er dette en viktig årsak til at så mange mennesker i dette deilige landet kollapser og får kreft! De var med andre ord et godt eksempel på at personer som tilfeldigvis kanskje er arvelig disponert, blir syke om de befinner seg i et skadelig miljø som utløser symptomer de ikke hadde fått om de hadde vært ‘føre var’. Men det er ikke så lett å være ‘føre var’ når media opplyser oss om at stråling er helt harmløst.

Jeg leste forresten i et fagblad nå nylig (skrevet av en biolog) at ca. 70 prosent av menneskekroppen er en aktiv elektrolytt.   I hjernen er denne prosenten mellom 80 og 90 prosent.  Legg merke til hva en elektrolytt er:Bilderesultat for elektrolytt

Elektrolytt – Wikipedia 

Dette forteller meg viktigheten – spesielt for folk med kreft – av å jorde seg regelmessig, slik at man får tilført disse ionene til kroppen.  Negative ioner er med andre ord med på å  forebygge kreft og det er med på å reversere kreft for de som har fått det!

Hver eneste av kroppens celler har normalt et arbeidspotensial på -0.70 mV over cellemembranen. Legg også merke til hvordan forskjellige mineraler må være i riktig balanse for å gi denne millivolten.  Det kommer en mer utfyllende oppdatering om mineralbalansen i Del 5.  Se bilde under:Bilderesultat for celle millivolt

Stress, overinntak av sukkerholdige matvarer, uvettig bruk av strøm og wi-fi og selvfølgelig flere faktorer kan gi redusert arbeidspotensial til -0,15 mV, noe som er typisk for kreftceller.  Kikk på bildet under; helt nederst (merket med en  grønn sirkel) ser du en celle med riktig mikrostrøm.  Når mikrostrømmen faller på grunn av feil livsstil, skapes det grobunn for at kreftceller begynner å dele seg.  Økes mikrostrømmen igjen, stopper også celledelingen opp.   Men det om det.insidethecell-dt

10.12.2018  Hva er fellesbetegnelsen i det vi nå har skrevet?  Det er STRØM!  I vår «innovative» tilværelse, hvor alt nærmest fjernstyres slik at vi skal få et smartere og enklere liv, blir folk «som hånd i hanske» syke.  I hele denne bloggen har vi prøvd å forklare følgende;  Alt liv på denne planeten drives av strøm, altså strømmen i cellene i kroppen vår.  Dette påvirker deg og meg mer enn det industrien ønsker at du og jeg skal vite. Det landet i verden som bruker mest penger på strøm pr. innbygger, er Norge.  De gir oss en endeløs strøm av tekniske løsninger og duppeditter som gjør oss syke.  Kreft er vanligvis eller ofte sluttproduktet til disse løsningene som elektronikkbransjen lover skulle gi oss et enklere og bedre liv. 

En bok som tilfeldigvis utgis i skrivende stund, er en bok som legitimerer og bekrefter det bloggen vår sier.  Den heter Den usynlige regnbuen historien om elektrisiteten og livet.  Det er en bok på 664 sider.    «Her fortelles den spennende historien om hvordan elektrisiteten – i ledninger og i bakken, gjennom våre kropper og utfra alle slags sendere – ble utforsket og opphøyet til selve livets mest grunnleggende kraft. Men så gikk kunnskapen i glemselen, og vi tok den i bruk på måter som nå bidrar vesentlig til våre fremste sykdommer og truer det levende liv – mens vi fornekter problemet. Boka spenner fra 1750-tallet til i dag, den gjenforteller lett og forståelig enorme mengder forskning, og den er innom en lang rekke tema fra influensa til tinnitus, smartmålere, radarer og 5G.»  Leser du den, vil du enda fortere forstå hvorfor Norge hjemsøkes av kreft!  Her får du blant annet kjøpt den: Kjøp boka Den usynlige regnbuen – nå! Den usynlige regnbuen


skal vi vri fokuset bort fra det triste og over på virkelig positive nyheter, for det finnes behandlingsformer som er tilgjengelig for alle med denne sykdommen!  Denne oppdateringen derfor  særdeles viktig for deg hvis

  • du har kreft.
  • du har en type lidelse som gir deg mye smerter.
  • du er syk på andre måter. 

12.12.2018  Først av alt anbefaler vi sterkt å se denne korte videoen av en amerikansk lege som går ut med konkrete, enkle anbefalinger om behandling av kreft.  Er du ikke god i engelsk, bruk oversettelsesverktøyet nederst til høyre på you tube.

 Bilderesultat for youtube every cancer can be cured in weeks

Every cancer can be cured in weeks explains Dr Leonard Coldwell


Jeg tok noen telefoner til forskjellige personer med mange tiårs erfaring som leger og behandlere. Her følger deres anbefalinger:johnnys vendetta – Kopi

Den første jeg ringte til var en lege / terapeut jeg kjenner. Jeg ville recorde / ta opp samtalen, men  han var redd noen kunne bruke det mot ham.  Han fortalte at det var flere ting som kunne redusere forekomsten og dødeligheten av kreft, men at medisinindustrien gjør alt de kan for å holde dette hemmelig.  Det er for eksempel mange mange gode grunner til å gi kreftpasienter store mengder C-vitamin.  Sann-synligvis er den enkleste og billigste behandlingen     C-vitamin i megadoser.

I følgende kapittel vil du kunne lese mye om C-vitaminets egenskaper:  Del 3.7b) C-vitaminet, den ultimate antioksidant?   Det viktigste for kreftpasienter er å bli satt på en megastor dose (ortomolekylær behandling.)  Start med enorme doser med C-vitamin inntil toleransegrensen, kanskje så mye som 60 – 100 gram til dagen, ved siden av inntak av andre vitaminer og mineraler.   Er man en utarmet kreftpasient, er man garantert tom for C-vitamin. Bilderesultat for c-vitamin Hvor kan man så få i seg 100 gram C-vitamin uten å få mageproblemer? Intravinøs C-vitamin behandling utføres blant annet av Balderklinikken.   Fantastisk bra som kreftbehandling!

Balderklinikken – Naturlig friskere

Liposomalt C-vitamin har ca. 8 ganger bedre opptak enn vanlig C-vitamin eller askorbinsyre, det fraktes lettere dit det skal – inn i cellene.  Grunnen er at det kapsles inn i fett slik at det passerer det kritiske punkt,; magesekken.  Det er dyrere, men ingen bieffekter i form av syre fra magen.   I styrke nærmer det seg intravenøst og er derfor kjempebra mot kreft! Det selges blant annet hos Uno Vita, nevnt lenger ned på siden.

Han nevnte også  cannabisolje  som kanskje verdens mest potente, naturlige middel mot kreft, smertebehandling og mange andre sykdomstilstander.  Vi googlet dette over nettet og fant ut at den påstanden er opplagt basert sannhet. Bak denne påstanden ligger det mye forskning og iakttagelser, det finnes titusenvis av rapporter som støtter dette.  Problemet i Norge er at man bare kan få dette på  resept gjennom legen, men han mente det var få leger gjør dette, da kan de selv få problemer.Bilderesultat for cannabisolje Han sa at man kan reise til Sverige eller Danmark og kjøpe det lovlig så lenge man importerer det selv, det vil si at du har lov å reise over grensen, kjøpe det og ta det med i bagasjen til eget forbruk. Han nevnte at cannabisolje med CBD ikke gir noen narkotisk effekt og at det er forbudt i Norge av en grunn:   at det er en konkurrent til farmasøytisk industri og at LMI derfor har sørget for at det kriminaliseres som narkotika, slik at folk skal bli skremt fra å kjøpe det.  Her kommer det imidlertid noe interessant;                                                         

  

En annen jeg ringte til, er lege og homøopat, han bekreftet dette med effekten av C-vitamin og cannabisolje og også aprikoskjerner eller kanskje riktigere sagt laetril (B17), som finnes i aprikoskjerner. 

Lege advarer kreftpasienter mot cellegift – Aftenposten                         

eller denne:    Kreftbehandling med B17 | Ungdomskilden

Man kan også kjøpe hampfrø med skall som man lar ligge i bløt over natten. (I Norge er hampfrø med skall selvfølgelig ulovlig, hvorfor? Joda, nå vet du det). Deretter knuser man frøene med en blender, og drikker det. Dette skal virke forebyggende mot å utvikle kreft.   Men som han sa, er det jo ikke lov å importere disse ufarlige planteoljene og mandelliknende nøttene via nettet, akkurat som det er med alle andre naturlige ingredienser man kan innta for å motvirke kreft.   Innfører man dem, kan man bli dømt for å importere narkotika, jeg blir så oppgitt!  Han nevnte også at stort sett alle mennesker med ‘vestlig livsstil‘ behøver mye mer økologisk kaldpresset fett, noe skolemedisinen og også ‘Folkeopplysningen‘ på NRK1 driver propaganda mot (se Del 2, kapittel 6 om fett og også Del 5).  

Essiac te inneholder 4 forskjellige urter som sies å sterkt avgifte nyrer og lever og effektivt drepe blant annet kreftceller.  Les den gripende historien bak dette:Bilderesultat for essiac tea

http://dr-overbye.no/pasienters-fortellinger-om-kreft/

http://dr-overbye.no/en-historie-om-urter-og-kreft/

http://dr-overbye.no/urter-som-kan-kurere-kreft/

 En tredje person jeg ringte til, hadde vært homøopat i over 30 år og hadde jobbet med stort sett alle de typer mikrostrømterapeutiske apparater som finnes, han nevnte nøyaktig det samme: C-vitamin, cannabisolje og aprikoskjerner. Han nevnte også at  mikrostrømterapi (homøopati – bioresonansterapi – kvantemedisin) i kombinasjon med disse tre tilskuddene fra naturen kan behandle og drepe kreft akkurat på samme måte som man fjerner allergier og andre lidelser med frekvens-/mikrostrøm- behandling. (jeg skal skrive mer om dette i Del 4). Han fortalte at det ikke er vanskeligere å behandle kreft enn andre helseplager. Problemet er at det ikke er lov å utføre dette i Norge; gjør man det, mister man lisensen til å praktisere som terapeut. Bilderesultat for truslerTerapeuten var redd for å si dette på grunn av konsekvensene om dette ble kjent, han fortalte at helsemyndighetene til og med truer dem med fratagelse av lisensen om de nevner dette for noen. 

For Anita og meg hørtes jo dette logisk ut når vi nå vet hvordan LMI opererer, så jeg  ringte så til en annen lege jeg kjenner og drøftet dette med henne.  Svaret til legen var dette: «Ja, Johnny, det du har hørt er sant, men om det jeg sier på noen som helst måte kommer ut, kan jeg kan få problemer i forhold til Helsetilsynet som en tilsynssak, det orker jeg ikke. Jeg vet om tre andre leger som opplever det nå, og det gjør alt så mye vanskeligere.»   Hm, jeg ringte tilbake til en av de som er nevnt ovenfor og fortalte dette. Han sa:  «Ja, Johnny, jeg visste det, jeg sa det for at du selv skulle se hvor vanskelig det er».

Den siste personen jeg ringte til var både lege og alternativ behandler innen mikrostrømterapi.  Han bekreftet det jeg tidligere hadde observert, gjentok deler av de samme tingene og var også oppgitt.  Han praktiserte fortsatt som lege, men var svært selektiv med hva han gjorde og sa utad slik at praksisen hans ikke ble rammet av lovverket.

Så vanskelig er det tydeligvis i Norge om man har fått kreft, man blir ikke opplyst om noe, og når man finner ut noe selv er det nesten umulig å få tak i det fordi LMI sørger for at det man finner av naturlige ting er ulovlige å innføre.  Er man i en slik situasjon og svært svekket, er det jo naturlig at man bare gir opp.  Hvordan det gikk med Bjørn er bare trist.  Han sovnet stille inn sommeren 2017 etter en hard kamp mot kreften.  Han fikk dessverre disse opplysningene for sent.  Han orket ikke å kjøre til Sverige for lovlig å importere cannabisolje.


Man kan ikke gjøre alt. Men du skal få en anbefaling her;

Les Del 2.4. Sunn helse starter ofte med fordøyelsen! og Del 2.5. Hva er er sukker og hva gjør det?  igjen i denne bloggen.  Her finner du (etter vår mening) den største og første nøkkelen til hvor kreft starter.

‘Sykdom starter ofte med overbelastning eller feilernæring i mage og fordøyelse.’ 

 

Reduserer man helt overinntaket av raske karbohydrater,  sukker i alle former, fjerner man for eksempel også de gode levekårene for kreften.  Bilderesultat for sukker Å si at kreft generelt sett ikke kan stoppes eller reverseres er det samme som å si at begynner du å blø, må du belage deg på en operasjon, og du vil kanskje dø. Er det ikke lettere å stoppe blødningen og legge på et plaster?    En mann jeg kjenner fortalte en gang om sin tidligere kone at hver gang hun slappet av litt for mye og spiste og drakk ting med sukker i, f.eks. en søt drink, blusset kreften opp igjen.  Hadde de bare hatt mer kunnskap om dette emnet, så hadde hun kanskje fortsatt levd i dag, hun ble ca. 38 år gammel.

Gir fett kreft? Nei, men det gjør sukker… – Helsemagasinet vitenskap …

Bukspyttkjertelkreft og sukker – Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Sukker øker faren for leverkreft – Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Dag Viljen, redaktør i Helsemagasinet, kommer i følgende artikkel  med et intervju på TV helse Norge med interessante tanker rundt kreft.  Hør intervjuet her;

 kreft og kreftforskning fra 30 tallet – Dag Viljen

Så rart, han nevner at sukker sannsynligvis er hovedårsaken til kreft!  Men kreftforeningen fortalte meg jo at sukker er helt greit og har ingen negativ påvirkning på kreftpasienter?   La du merke til hva Dag Viljen sa i intervjuet – hørte du han nevnte ordet industri og penger?  Kikk på følgende side, vi tror du vil få et nytt lite sjokk:

The Truth About Cancer

Når du ser på denne siden – ‘The Truth About Cancer‘ – ser du da at den ensidige fremstillingen av kreftsaken her i landet  kanskje har flere sider som de aller fleste ikke har vurdert?  Kanskje fordi ingen forteller oss dette?  

10.12.2018  Les Del 3.8b)  Vitaminer og mineralbalansen – andre del når vi legger det ut.  Forstå i hvilken grad mineralbalansen i kroppen din er med på å avgjøre hvor god den er på å produsere vitaminer, enzymer ect. og å avgifte / detoxe seg.  Les spesielt om salter, hvordan vi er avhengige av riktig type salter for å bevare et godt avgiftningsapparat og en god fordøyelse.  Ordet himalayasalt og real salt er noe du bør merke deg i det kapittelet (kontra vanlig kommersielt natriumsalt).  

Les så Del 2.6. Fettets betydning i kroppen om igjen!  Større inntak av rent økologisk kaldpresset fett og omega3 hjelper stoffskiftet / metabolismen enormt og forebygger kreft! Bilderesultat for økologisk fett 

Gir fett kreft? Nei, men det gjør sukker… – Helsemagasinet vitenskap …

Palmeolje og ”livsfarlig” mettet fett – Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Kreft, oksygen og fettsyrer – Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Du har tidligere i Del 3 lest om hvor mye overdreven bruk eller feil bruk av medikamenter  utgjør. Dette er noe du må tenke nøye over, spesielt hvis du tar flere medikamenter (‘medisiner‘) sammen som deretter blandes i magen din og blir den reneste ‘giftcocktail’ i blodet og cellene dine som vil skape forgiftninger. Filmen vår underbygger dette av tidligere overlege på Rikshospitalet, Karl Ludvig Reichelt, som jeg var så heldig å få lov å intervjue, før han gikk bort mett av dage.  Han sovnet stille inn 29. oktober 2016 – 83 år gammel.

Bilderesultat for legemidler

Skremmende om farmasøytisk industri – Helsemagasinet vitenskap og …

Vitaminslakt eller bare dårlig vitenskap? – Helsemagasinet vitenskap …

Mislykket ”krig” mot kreft – Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Når vi kommer til Del 4 om strømfrekvenser, bør du også følge nøye med, dette er særdeles viktig om du har kreft!  La du merke til at programlederen i TV Helse Norge startet med å si at strøm påvirker cellene våre?  Når du leser dette, så ha i bakhodet Del 1 om pH og hva det egentlig dreier seg om; strømenergien i kroppen vår og hvor skjøre vi egentlig er overfor det wi-fi-belastende miljøet vi omgir oss med.

Stråling fra basestasjoner – Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Stamceller sårbare for mobilstråling – Helsemagasinet vitenskap og …

Forskning på stråling, helse og eloverfølsomhet – Helsemagasinet …

Uno Vita i Moss utenfor Oslo er etter vårt skjønn blant de aller beste i Norge på dette feltet, sannsynligvis de beste. Daglig leder er Jan Fredrik Poleszynski, (bror til Dag Viljen Poleszynski – redaktør i Helsemagasinet VOF – Homepage – Helsemagasinet vitenskap og fornuft ).  De har et tett samarbeid og har dermed gitt oss en trygg forvissning  om at det Anita og jeg holder på med er god behandling eller medisin.  Uno Vita gir deg en god innføring i hvordan mikrostrømmen og meridianerbanene i kroppen vår påvirkes av vår livsstil.  De har utstyr til å scanne kroppens elektrobiologiske felt, behandle deg og viktigst av alt; de gir deg råd slik at du etter hvert blir din egen behandler.Bilderesultat for uno vita

Uno Vita – vi ønsker deg et naturlig godt liv

Dette med ioner har vi skrevet mye om.  Å jorde seg mye og regelmessig er superviktig om du har kreft! Se denne videoen som enkelt forklarer deg hvor viktig jording er:

  Jorden = verdens beste antioksidant

Dette er en annen måte å si det på;

Har du kreft; kjøp deg et jordingslaken som du sover på!

 Bilderesultat for jordingslaken

Earthing Queen laken – BioEnergiser.no

 

Det var noen få, beskjedne ord om den forståelsen vi har fått om kreft, vi håper du vil bruke noen av disse rådene selv og oppleve effekten av naturlige og rene ting fra naturen.  I neste kapittel kommer det noen få ord om 

Vaksiner!

Ikke glem å sjekke OPPDATERINGER!

 Tilbake til          INNHOLDSFORTEGNELSE

 

                På gjensyn!   Anita og Johnny