(Oppdatert 11.03.2018  –   oppdater siden før du begynner å lese!)bilde av C-vitaminer satire

«Å nei!!!!!!!!!!  Lagrene i kroppen min er snart tomme for zyprexa, abilify, seroxat, subotex, ritalin, ibux og paraset!  Anita!  –  kroppen min kollapser om jeg ikke får disse næringsstoffene, hjelp!  Så dum jeg var som tok den C-vitamintabletten!»

Mange føler nå at det er unormalt å være frisk, merkelig nok.  Fatt mot, kjære medmenneske og vit at det er normalt å være frisk!  Når du har fått lest deg opp på både Del 3 og Del 4, så tror jeg du forstår nok til å begynne på den tunge veien tilbake til livet igjen.   Men kanskje du føler  det sånn at du har prøvd alt og er i ferd med å gi opp?  Ja, du går til legen, får ei pille på resept og det var det. Det er en kjensgjerning at man ikke blir frisk av plast og syntetiske piller, det er en kjensgjerning at det er lettere å forebygge enn å reparere, men det er det dessverre lite fokus på.  

Pretty young woman with arms raised standing on beach‘Det er normalt å være frisk!’

 

Det er jo blitt sånn (som vi oppfatter det) at folk gjennom feil livsstil kan få ubalanse i kroppen sin i dag som i morgen eller neste år kan føre til mentale forstyrrelser i en periode.  Psykiske lidelser er egentlig symptomer på at noe fysisk er galt i kroppen. Det kan være arvelig, men det trenger ikke å utløse det.  Det som utløser det er ofte livsstil og miljø.  Måten  dette blir håndtert på er å gi folk medikamenter som er kjemisk fremstilt.   Problemet er at systemet er lagt opp slik at du på en måte blitt fremstilt som syk i din egentlige struktur, at du egentlig naturlig sett er syk, men at kjemiske midler som er kunstig fremstilt kan hjelpe deg til å bli frisk.  Det er egentlig det legestanden sier rundt psykiske lidelser.   For oss – et komplett bedrag!  Medikamenter skaper vitaminmangler!   Mange menn  på 40 – 50 år sier;  «Jeg begynner å dra på årene, derfor har jeg så vondt i kroppen!» sannheten er at folk på 50 år kan være som en unggutt i kroppen; myk smidig, sterk og frisk.    

En sykdom er hovedsakelig genetisk betinget hvis den rammer en person som spiser et normalt sundt kosthold og det allikevel ikke inneholder alle de essensielle næringsstoffene kroppen trenger for å forebygge sykdommen.  

«Medikamenter skaper vitaminmangler!»

 

Bilderesultat for monopoly man

Hippokrates sa at det er det vi spiser og drikker som gjør oss friske. Skolemedisinen har på en måte fått ‘monopol‘ på Hippokrates, men i virkeligheten er de kommet langt bort fra den ånd han var opptatt av, langt bort!   En annen ting som kanskje kan interessere deg om du liker å lese historie, er hvem han egentlig var og hva han sto for, kikk på denne artikkelen som gir deg litt mer informasjon om denne legen:

stig.familyds.com/hippokrates-om-legekunsten/

Bilderesultat for hippokrates


Mange som oss føler at det skolemedisinen og psykiatrien sier  ikke stemmer med deres virkelighetsoppfatning av det de opplever, det er rett og slett en stor kløft mellom mye av det de sier og virkeligheten.  Ting er snudd på hodet, fordi psykiatrien fremstiller det som om mentalt syke mennesker blir reddet av spesialistene.   I virkeligheten er det bare normale mennesker som har rotet seg  bort i dårlig kosthold, kanskje for mye stress, kanskje har de venner som har en negativ påvirkningskraft, ect.   Enkelt sagt så har de hatt feil fokus, de har ikke tenkt dypere over begrepet ‘årsak / virkning‘.  Det kan på et tidspunkt resultere i en innleggelse på et psykiatrisk sykehus og bli stemplet resten av livet med en alvorlig stigmatiserende diagnose.  Jeg skriver av erfaring!

«Dette har både Anita og jeg kjent på kroppen, det er smertefullt!» 

 

Å kun være symptomfokusert innen psykiatrien har enkelte sammenlignet med at et menneske har gått gjennom isen ute i en elv og holder på å drukne;  den som ser det prøver å komme den forulykkede til unnsetning ved å fjerne skrikene gjennom å tilby noen beroligende medikamenter slik at vedkommende ikke støyer så mye der det ligger og kjemper i det iskalde vannet! Relatert bilde  Det er akkurat det medisinindustrien gjør innen psykiatrien, de gir pasienter, nei – jeg mener mennesker –  syntetiske kjemikalier når det de trenger kanskje bare er en liten pause i en stressende hverdag. Dette gjør dem på sikt bare enda sykere, og når de er syke nok, da kan man nesten rettferdiggjøre at de blir sperret inn på lukket avdeling.   Er man til formodning blitt alvorlig syk og trenger akutt behandling, JA – så kan syntetiske medikamenter  holde en person i live og sykdommen i sjakk en stund.  Men stoffskifte blir i mange tilfeller sakte men sikkert dårligere. Dette er sannheten om hva som skjer i velferdsstaten Norge i dag. 

For de fleste bør dette – etter vår mening –  handle om å prøve å bli litt mer bevisste på ernæring, og forstå at vi er nødt til å senke tempoet i hverdagen og vie vår oppmerksomhet på andre ting enn bare å prestere. Vi kommer mer inn på det senere i bloggen.  Vi stiller oss selv spørsmålet; er det helsefriker eller de som har Grandiosa til middag hver dag fordi de ikke ‘rekker‘ å lage sunn mat og som til kvelds unner seg noe snop, som kollapser og blir innlagt?  Vi forstår at ikke alle rekker over alt, men er det ikke slik at vaner kan forandres når man ser at noe er galt?   Det samme spørsmålet dukker derfor opp igjen;

ER VI NOK BEVISSTE?

 

Hadde vi hatt klart for oss hva psykiske lidelser egentlig handler om – tidligere, hadde vi hatt en helt annen ramme eller en helt annen tilnærming til denne problematikken tidligere.  Resultatet hadde vært at vi aldri hadde blitt så syke som vi har vært og veien tilbake til livet ville da blitt mye kortere.  Da forstår du hvorfor vi kaller denne bloggen;

«Hadde jeg bare visst dette tidligere!»


Ha det helt klart;  En lege har mye ansvar og bør kreves til ansvar for mye, men det er ikke fastlegens feil at en enkelt lege kan ha opp i mot 2000 pasienter! bilde av lege rekker ikkeDa er det kanskje ikke så rart at enkelte leger ikke føler de kan bruke for mye tid på en pasient. Men det er ikke her poenget ligger. Poenget ligger i at man kan ikke på 15 -20 min finne årsaken til at en person er blitt syk, og man kan ikke gjøre en person frisk med legemidler, som har blitt en milliard industri.

Anita har for eksempel sluttet med orfyril, lamictal og seruquel for sin bipolar, etter at vi leste oss opp.  Hun har ikke fått en eneste henvendelse fra psykiatrien om oppfølging hvordan det går etter at vi har fortalt psykiatrien om denne bloggen.  Er det å følge opp en pasient?  Har ikke psykiatrien et ansvar med å følge opp når en pasient selv sier at hun eller han kutter ut medisinene?  Når psykiatrien selv sier «det er farligere å slutte med dem enn å ikke bruke dem», er ikke da dette i seg selv en risiko om ikke psykiatrien i tillegg slutter å følge opp pasienten?  Er plutselig ikke Anita lenger pasient fordi hun går ut med denne bloggen?  Burde de ikke heller bruke mer ressurser på henne når hun har slike ‘vrangforestillinger‘ som at medisinen gjør henne syk?Bilderesultat for skizofreni vrangforestillinger

Ta forresten en kikk på disse 3 lenkene, hentet fra et tilfeldig søk på nettet:  

Psykofarmaka på kort og lang sikt – Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Vi må tenke om igjen om bruken av antipsykotisk medisin …

Ville heller være psykotisk enn å bruke antipsykotika – Livsstil – NRK


Hva er så grunnen til at mange fastleger føler seg fanget i systemet og at du og jeg bare fortsetter å ha tillit til ekspertisen,  spesialistene med høyere utdannelse innen medisin?

En grunn er at det foregår en intern markedsføring og også konkurranse rettet mot det å kjøpe legers lojalitet. Nye legemidler promoteres med enorme annonse -budsjetter, hvor nesten halvparten av sidene i medisinske tidsskrifter er reklame for medikamenter, derimot finnes det ingen annonser for vitaminer. Bilderesultat for strategi legemidler Og vi som pasienter, ja vi bare stoler på at alt dette er basert på solid forskning og derved er sant.  Med store blå øyne har vi 100% tillit til lege og spesialist.

Når farmasøytindustrien vet dette, så kjører farmasøyten et ganske så intensivt press på disse tingene.  Følgende spørsmål bør de som jobber som fastlege tenke nøye over hver gang de starter en ny arbeidsdag på legekontoret;  

Hvem jobber du egentlig for; arbeidsgiveren din eller dine medmennesker?49

En annen tanke du bør være oppmerksom på, er at når pasienter får lese fagblader som ‘tilfeldigvis‘ handler om det de sliter med, så kjenner de igjen deres egne symptomer på lidelsen.  Pasienten får håp! Dette er et spill fra farmasøytenes side, de vet psykologisk sett at pasienten vil gjøre alt han/hun kan for å få begynne å bruke dette legemidlet. Jeg har selv opplevd dette gang på gang.   LMI skriver derfor som en del av strategien ut små brosjyrer som dekker alt det folk kommer og klager på at de har. Veldig snedig! Til og med i støttegruppene til de legemidlene det ikke funker for, der er det psykiatere som også er finansiert av industrien slik at pasientene skal få hjelp på den måten LMI ønsker, slik at det ikke er noen som går imot industrien. Snedig, ikke sant?  LMI behandler deg og meg nærmest som om vi er helt tomme i hodet og dermed kan behandles og utnyttes som en forbruksvare!

Forskjellen mellom pasienter i psykiatrien og ‘Ken og Barbi’ i små barns hender er vel at små barn er i det minste glad i dukkene sine – LMI ser derimot på pasienter kun som en vare de skal utnytte økonomisk.

Legene er hardt presset og har en utfordring de knapt kan leve med, mange bukker dessverre under for presset og blir ‘kjøpt opp av systemet‘ og gir pasientene det de tror de trenger, nemlig  medikamenter.   Tenk på dette:

  • Vi som pasienter ønsker egentlig ikke å få beskjed om å begynne å trene eller å gjøre andre anstrengende ting, vi ønsker en rask løsning, gjerne i form av en pille. Så vi som pasienter får jo på den måten det vi ber om!  Gir de derimot ikke pasienten noe piller, kan de få misfornøyde ‘pasienter‘, eller ‘få en pasient på nakken‘, og da har de et problem.
  • bilde av resept og legeLegen er overfor industrien bare nødt til å gjøre det de er utdannet til, nemlig å skrive ut resepter.  Gjør de noe annet, risikerer de å miste inntekter ved å få en tilsynssak på seg fra Helsetilsynet og en advarsel og i ytterste konsekvens miste bevilgningen til å praktisere som lege.

Vi bygger ut psykiatrien i rask hastighet og skaper nye arbeidsplasser!  Men hva skjer den dagen da også de ansatte skal legges inn, hvem skal rekrutteres da?  Det er ufattelig at det er blitt slik, ikke sant, men penger eller pengesystemet må jo nesten være der for å opprettholde kjøpekraft.    Ja, det var noen tanker om noe jeg selv har kjent på kroppen og til ‘glede’ for de som snart skal gjennom dette selv!Bilderesultat for kjøpekraft

Pengesystemet ja, skal vi kikke litt ‘bak teppet‘, det må må jo være en grunn til at det blir slik!  Hva kan være grunnen til at de som forårsaker alt dette, i det hele tatt gjør det?  Har ikke de også  venner, slektninger og barn som skal arve denne lille jordkloden?   Det finnes noen bakenforliggende årsaker, og vi skal se litt på det nå!  


Ikke glem å sjekke OPPDATERINGER!

 Tilbake til          INNHOLDSFORTEGNELSE

 

              På gjensyn!   Anita og Johnny