(Oppdatert 08.03.2018  –   oppdater siden før du begynner å lese!)

Bilderesultat for experience

I dette skriver vi litt om kjensgjerninger;  slik er det enten man er enig eller ønsker å se en annen vei.  Mye av dette er også basert på våre egne erfaringer.

 

I Norge har vi som vi vet tilgang på alle de legemidler og behandlingsformer som fins i verden, ja, vi er sannsynligvis det landet i verden hvor man kan kjøpe seg til alt, det er også et enormt utvalg av god mat.

 Men det er også det landet i verden hvor flest går på trygd!  Og da boka Powered by nature ble skrevet i 2013, var det i følge boka hele 5600 barn og ungdom bare her i Norge som ble medisinert mot konsentrasjonssvikt, hyperaktivitet og depresjon.  

En undersøkelse velferdsforskningsinstituttet bilde-legemidler-barnNOVA foretok seg fra 2012-2014 viste at unge jenter, ca 25% av jentene fortalte om depressive episoder, 22% brukte reseptfrie medikamenter daglig eller ukentlig, som f.eks. paracet.  Bare på 5 år har stressrelaterte lidelser blant ungdommer økt hele 400%!!!

 

Tenk, det er over 100.000 millioner mennesker verden over som bruker foreskrevne medikamenter mot psykiske lidelser, hvor 20 millioner er barn.  54 millioner av disse bruker det mot depresjon (2013).  Hvert år er det også bare i USA  ca. 100.000 amerikanere som er registrert døde etter lovlig og riktig bruk av medikamenter, mens tilfeller av dødsfall etter vitamin og mineralbruk skjer ytterst sjelden.  De mest forsiktige anslagene er at det hvert år dør 80.000 mennesker i USA – riktig foreskrevet og riktig brukt – bare på sykehus alene!   Ytterst få dør av vitaminer.  Et av ‘topp ti’ dødsfall i usa er riktig forskrevne medikamenter.  Tenk på det!

Det var på 1950 tallet at antipsykotika og antidepressiva ble utviklet og psykiatrisk medisinering ble utbredt blant psykiatere og leger.

Hensikten med anti-psykotika når den kom (og dette er viktig å være klar over) er at den ble ikke utviklet for å gjøre folk friske, men ‘å styre eller kontrollere adferden til syke pasienter med avvikende oppførsel, slik at pasienten kunne bli enklere å ha med å gjøre for samfunnet forøvrig.

Dette har på en måte fungert, det er også blitt big business, en av verdens største industrier.  Psykiatere bruker dette mot mange tilstander nå; innlærings- og adferdsproblemer, sengevæting, aggresjon, ungdomskriminalitet,  narkomani, sosial angst, problemer hos eldre, fobier, manier, vektproblemer,  osv osv.


Antipsykotika og antidepressiva som gis psykisk ustabile mennesker dekker over hva som egentlig er problemet, samtidig som pasienten mister selvinnsikten fordi han eller hun dopes ned. Dette har jeg selv opplevd i flere tiår, men forsto det ikke før jeg selv valgte å slutte med disse ‘legemidlene‘ etter 22 års bruk og etter hvert fikk tilbake min   selvbevissthet. Jeg opplever å ha et slags ‘hull’ i hukommelsen min fra disse årene.


Hvem husker vel ikke filmen ‘Gjøkeredet‘ med Jack Nicolsen i hovedrollen, hvor både virkelig og kjemisk (antipsykotika) lobotomering, samt elektrosjokk var vanlig!  Bilderesultat for gjøkeredet

Jeg kjenner tilfeldigvis en klok eldre mann fra Island.  Han fikk elektrosjokk for noen år siden. Jeg trodde personlig at dette hørte med til fortiden, men neida.  Han sier selv at hukommelsen hans er så godt som ødelagt etter behandlingen,  at livet hans er mye verre nå selv om han ikke er så deprimert lenger, jeg får så vondt av ham når jeg tenker på hvilken ressurs han egentlig var, en stor og sterk mann med et stort hjerte.  Nå sitter han der etter å ha blitt utilgivelig feilbehandlet.  Jeg vet ikke lenger om jeg kjenner ham, ‘Bjørnen‘ i han er borte.  Mange positive artikler er lagt ut på nettet om dette, her er derimot en artikkel som støtter min venns erfaringer.  Kikk på denne artikkelen: 

ELEKTROSJOKK , HUKOMMELSESTAP – Fikk elektrosjokk: – Jeg …

Ja, de setter lokk på hjernen din i stedet for å bygge den opp igjen. Syntetiske medikamenter setter bare ut eller slår av kroppens eget software program, slik at man skal bli ‘snill gutt‘. Man koples på en måte over på ‘autopilot‘, men det er vel ingen som tjener på at velutdannede leger og psykiatere også skal gå på autopilot, slik de blir diktert av industrien, jeg bare spør? Legene er på en måte kjørt inn i et nett de ikke kommer ut av uten å miste levebrødet sitt.

Bilderesultat for autopilot

 

I forhold til hvor syke folk føler seg og hvor mye ‘medisin’ folk bør få, tenk over følgende;  Gjennomsnittsvekten på folk i den vestlige verden har økt dramatisk siste tiårene, så det vi før oppfattet som overvekt er i dag blitt en ‘kunstig‘ standard på idealvekt. Sånn er det også med referanse-verdiene rundt måling på blodet vårt, der er verdiene nå annerledes enn det de var for en del tiår siden. Det de har gjort med referanse verdiene er å gjøre dem videre eller bredere ved å senke eller heve dem, så en som er overvektig eller i ferd med å bli alvorlig syk kan fortsatt være innenfor dagens referanseverdi. Da mener jeg vi får et feil bilde, man blir syk uten at fastlegen oppdager det.  

De som dikterer hva som skal være skolepensum for leger velger bevisst for romslige referanseverdier slik at man fortsatt er innenfor grensene når man dukker opp hos legen.  Dette har jeg selv opplevd i årevis, og det var jo som jeg tidligere har sagt at det var først nå nylig for første gang i mitt liv (da jeg fortalte legen min om denne filmen jeg lager), at fastlegen min kontaktet meg og sa at referanseverdiene mine var bekymringsfullt for lave.  For meg så er dette like tilfeldig som at man plutselig får mange nye venner hvis man arver ti millioner kroner.  Slike ting er ikke tilfeldig!  Bilderesultat for referanseverdier stoffskifte

Veldig mange hadde blitt erklært alvorlig syke hvis man hadde brukt de samme referanseverdiene i dag som de man brukte for 50 år siden.  Personlig tror vi at strategien bak dette fra LMIs side, er at når pasienten først har blitt fanget opp av systemet som alvorlig syk, har det kommet så langt at pasienten ikke ser andre utveier enn å begynne på det legen anbefaler av medikamenter.

Et annet eksempel;  Jeg har en kroppmasseindex eller bmi på 22,9.   Etter det jeg vet er det ideelle ca 25, så jeg er jo ganske nærme ideal, men jeg oppfattes som veldig tynn og føler meg altfor tynn siden så mange sier det. For 50 år siden ville ingen ha tenkt på det. Oppfatningen vår også i forhold til vekt har med andre ord forandret seg mye!  På samme måte er det blitt en slags ‘ny standard’ innen helse.  Det er blitt normalt å være syk, men man blir nærmest sett rart på om man er frisk!  Underlig?


Det skremmende er at disse kunstige medikamentene endrer kjemien i hjernen i den grad at pasienten etterhvert skifter helt personlighet (slik jeg gjorde), og enkelte av dem kan gi samme bivirkninger som legemidlet er ment å hjelpe for, for eksempel kan antipsykotika utløse psykoser. sam_4327Ja, ofte bruker man noen av bivirkningene til de kjemiske stoffene i tabletten som hovedeffekten mot en tilstand. Du kan for eksempel få psykose av psykosemedisiner fordi en av bivirkningene til psykosemedisiner er nettopp – psykose.  

Eventuelle bieffekter av psykofarmaka er ofte observert over kun 6-8 uker eller kortere, disse er ofte utført av medisinprodusentene selv.  Det er uttrykk som sier ca. noe sånt som at ‘om industrien gransker seg selv, vil de kun finne ut at alt er i skjønneste orden‘.  Et dette god forskning; gagner det deg og dine barn at det vi får som medisin potensielt kan være ren gift?  Er det rart jeg frivillig har kastet alt av dette jeg selv brukte i over 20 år – på grunn av alle bivirkningene?

«Om industrien gransker seg selv, vil de kun finne ut at alt er i skjønneste orden!»

Psykofarmaka på kort og lang sikt – Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Jeg selv gikk på noe som heter zyprexa /olanzapine i 7 år.  Jeg gikk opp 30 kg i vekt de årene.  Tankevirksomheten var det så som så med, følelsene var ‘flate‘.  Jeg satt 7 år og så ut av vinduet og trodde jeg var fornøyd med livet.  Da jeg kastet disse ‘monstertablettene‘ gikk jeg ned igjen 30 kg og våknet sakte opp igjen til livet.  Nå advarer vi begge på det sterkeste mot disse medikamentene som ødelegger både livsgleden og også metabolismen.  Ja, stoffskiftet var så dårlig på slutten at jeg hadde utviklet alt det jeg nevner i   Del 1.2. Vår historie.    Først nå for noen uker sider leste jeg noe sjokkerende:Bilderesultat for Zyprexa  

Increased Risk of Diabetes with Olanzapine Therapy – American …

Diabetes risk associated with use of olanzapine, quetiapine, and …

Zyprexa & the Risk for Developing Diabetes – Bipolar World

Når vi snakker om bivirkninger; to av våre venner prøvde seroquel og ble nesten drept av det i følge dem selv, fordi fastlegen hadde foreskrevet en veldig stor startdose (200mg).  Jeg tror dem, fordi jeg etter å ha hørt dette selv prøvde en av Anitas Seruquel uten at hun visste det, og både jeg og Anita var livredd for at jeg skulle dø, så sterk var bare en 100 mg tablett! Bilderesultat for seroquel Nå har Anita blitt så symptomfri at når hun av og til trenger noe å sove på, da deler hun en 25 mg tablett i to (altså 12,5mg) og sovner på det!  Hun har fortalt dette til ‘systemet’, men de rister på hodet og sier dette ikke virker.  Jeg selv har testet en halv tablett, og ja det virker utmerket! Sannheten er at jo mer farmasøytiske medikamenter og også søppelmat man fyller kroppen med, jo mer av denne giften må man ha for å føle effekt.  Nå som vi er blitt så rene i kroppen,  Siste halve året har Anita sluttet på seruquel også. (2018) Hun sover godt og har ikke behov for noe som helst!

«Leger lærer mye om medikamenter, men de prøver dem aldri selv, det tør de ikke for det er jo farlig kjemi, så legene vet ofte ikke selv hva de egentlig leverer ut!» 


 Av og til er det store oppslag i avisene om et menneske som har kommet på sykehus etter å ha inntatt et naturlig helskostprodukt og blitt alvorlig syk og i verste fall er død.  Kanskje det skjer en gang i året, knapt nok det og da sannsynligvis ved feil bruk.  Store overskrifter!  Om noen dør av bivirkninger fra legemidler, hvor ofte leser du om det i samme avisen?  Et lite regnestykke vi fortok oss;  om forholdstallet er likt med USA, så dør det ca. 3250 mennesker hvert år her til lands av bieffekter fra ‘legemidler.‘  Bilderesultat for legemidler kvikksølv I gjennomsnitt er det 8,9 mennesker hver dag,  9 mennesker som gravlegges hver dag i landet vårt fordi de tok sin foreskrevne medisin, halvparten av dem tok dem på den måten de fikk beskjed om fra fastlegen eller gjennom pakningsvedlegget, den andre halvparten fordi legen gav dem feil medikamenter eller feilinformerte om dosering.  Kommer dette frem i media?  Ikke som vi har hørt.  Noen ‘trekker i tråder‘ virker det som for oss.

Farmasøytiske medikamenter er som du vet kjemi, og leser du boka til Tormod Holt, vil du se eksempler på at det også har vært kvikksølv i flere forskjellige typer psykiatriske medikamenter og vaksiner.  Kvikksølv er som du vet dødelig, og selv i svært begrenset mengde i en vaksine eller psykofarmaka er dette med på å destabilisere det elektriske feltet / frekvenssvingningene i og rundt cellene. 

Dette gir ofte så mye bivirkninger at det også ‘bremser opp‘ stoffskiftet av flere grunner, vi skal gi deg et eksempel;   Bivirkningene til svært mange ‘legemidler‘ er blant annet tørr munnhule. Er det så så farlig da? Ja, fordi at om maten skal skifte stoff til energi (stoffskiftet) så er den avhengig av at den tygges i munnen og at det naturlig frigis spytt som er ment å blande seg med maten og dermed lettere bryte ned maten til mindre deler som sendes videre ut i tynntarmen fra magen. Wikipedia sier om spyttets funksjon;  Spytt – WikipediaBilderesultat for tørr munnhule

Spytt inneholder et slimliknende stoff kalt mucin, et såkalt glukoprotein som virker smørende, samt enzymet amylase, som spalter stivelse (et polysakkarid) til enklere karbohydrater(disakkarider og monosakkarider)’.

Ja, når skolemedisinens egne legebøker sier dette, da forstår alle som er tørre i munnen av ‘legemidler‘ at dette faktisk forhindrer kroppen din i å fordøye maten og dermed er med på å bremse opp stoffskiftet ditt.

Kan ‘legemidler‘ som har så farlige bieffekter egentlig kalles medisin?


For noen år siden ble en nær slektning  av meg veldig syk og raste ned i vekt til sterk undervekt. Hun kunne ikke stå på beina, hun hadde sterk diare, hadde blodtrykk 90 over 40, ble lagt inn på isolat på sykehus med hjerteovervåker. De gav henne metablokkere, da stabiliserte pulsen og blodtrykket seg, så dro hun hjem med beskjed om å fortsette på metablokkere.  Kikk på dette her;

Betablokker. Denne hjertemedisinen passer ikke alle. – Online Lege … 

I den etterfølgende perioden la hun merke til at hun fikk forskjellige bivirkninger, hun la derfor om livsstilen (jeg forstår nå i ettertid at hun gjorde det vi har gjort) tok livet mer med ro, spiste sunnere, mye fermentert mat / probiotika og sunt fett, og kuttet ut denne ‘medisinen‘, etter at legen hadde sagt at disse metablokkerne måtte hun kanskje bruke livet ut. Nå bruker hun ingenting av medisiner, hun er stort sett symptomfri så lenge hun jobber hardt for å fortsette med den livsstilen som blir sett på som kvakksalveri i landet vi bor i.   Hvem snakker jeg om?  Min storesøster Maybritt Dale som nå jobber både i   sjøredningstjenesten og i barnevernet i Moss.  Jeg er stolt av deg og veldig glad i deg, Maybritt!

Bilderesultat for redningsselskapet moss

 

 

 

 

 

 

 


Jeg kom over en uttalelse som  fagdirektøren i legemiddelverket sto for.  Jeg tok bilde av det, men det ble som du ser litt uklart.  Klikk her:

Blodtrykk – hva er normalt? bilde-av-madsens-uttalelse-om-blodtrykk Lommelegen.no 

så kommer du rett inn på siden hvor han uttalte det. Han sier, uthevet i teksten under at når du har fått høyt blodtrykk har du det for resten av livet.  Det betyr at du må gå på blodtrykksmedisiner resten av livet.‘  Jo da, legemiddelverket må jo bare tro det hvis de ønsker å tro det.

Veldig syke mennesker er gjerne blitt veldig syke også av en annen grunn; legen har gjennom mange år har gitt dem mange forskjellige slags ‘medisiner.‘  Mange bruker både 7 og 8 forskjellige!  Når kjemien fra en type tablett blandes i kroppen med kjemien fra 5-6-7-8 forskjellige andre tabletter, hvordan tror du det virker inn på alle de forskjellige ‘softwaresystemene‘ på cellenivå? Bieffektene eller interaksjonen fra en eller flere medisiner sammen kan gi mega bieffekter! Ringer det noen bjeller i ørene dine nå når du vet at du tygger i deg x – antall forskjellige syntetiske medikamenter hver dag?

«Bieffektene eller interaksjonen fra en eller flere medisiner sammen kan gi megastore bi-effekter!»


Dessverre kan antipsykotika og antidepressiva være direkte årsak til skadelig adferd, et unormalt groteskt tankemønster, selvmord og drap, spesielt i forhold til å trappe for fort ned på medikamenter.  Psykiatrien sier det er sykdommen som gjør det, så de legger press på pasienten til å fortsette eller øke dosene, men i virkeligheten er det ofte abstinenser eller bivirkningene fra legemidlet som utløser dette når de prøver å trappe ned. Med andre ord er det abstinenssymptomene fra medikamentene som får mange til å tro at de har behov for stadig mer antipsykotika og antidepressiv.

Selv mistet jeg en god venn da han var innlagt på psykiatrisk avdeling i Sandvika, Morten Henriksen het han.  Han var glad i livet, men full av psykofarmaka / antipsykotika tok han plutselig sitt eget liv.  Det smerter meg veldig å vite grunnen. Morten er en av grunnene til at jeg tar denne ‘jobben’ med å skrive.  Enda verre må det være å miste de som står dem aller nærmest.  Følgende lenker handler om noen som mistet både kone og barn etter at psykiatrien overtok .  Les gjerne følgende med hjertet ditt og spør deg selv om du og jeg fortjener dette;

«Min datter ble et offer for pillepsykiatrien»                                                                                       

Et udokumentert sjansespill? Einar Plyhn – Aftenposten

Einar Plyhn – Aftenposten   Kikk gjerne også på denne siden;  Stiftelsen Humania

Mye av dette med ‘et sosialt sett unormalt tankemønster‘ har jeg  erfart personlig. For min del kom disse symptomene med legemidlene og forsvant gradvis igjen når jeg sluttet å bruke slik gift / farmasøytiske medikamenter / ‘legemidler‘ / ‘medisin‘.     Egentlig ganske naturlig spør du meg, tilfører man hjernen giftstoffer, så blir man etter hvert sykere.  Kutter man det ut og tilfører kroppen sunne og naturlige ting, skjer det motsatte.

«Vold og selvmord kan være en bivirkning av enkelte typer legemidler» (sitat fra ansatt, tidligere selger i legemiddel- industrien)

Å påstå at volds- eller selvmords raten øker ved bruk av slike legemidler er en alvorlig påstand, men fordi man har fått innsyn i papirer fra forskjellige rettsaker legemiddel-industrien har vært delaktig i, så ser man sammenhengen ved dette.  (I filmen vi har laget kommer noen uttalelser fra flere psykiatere som bekrefter dette) Så når noen tar livet sitt i denne situasjonen, er det egentlig psykiatrien som er medansvarlig for dette drapet eller selvmordet, men de pakker det godt inn i hvite frakker og høytravende ord som vi menigmann ikke forstår.

Vold som bivirkning av medikamenter – Helsemagasinet vitenskap og …

Det er bare et under at jeg selv ikke tok livet mitt i den perioden jeg gikk på antidepressiva i perioden 1990 – 2010, selvmordstankene dukket opp med denne giften i blodet, og de forsvant merkelig nok da jeg forandret livsstil totalt.

 Kan farmasøytiske medikamenter som har så farlige bieffekter egentlig kalles ‘legemidler‘ eller ‘medisin‘? 


Dette kan du også merke deg;  i en utredelsesperiode om eventuelt en psykiatrisk diagnose, blir ikke pasienten informert om at diagnosen som legges til grunn ofte bare er basert på meninger fra en person som tror han er i stand til å stille en diagnose.  Det eksisterer vanligvis ikke røntgenbilder, hjerneskanning eller tester av biokjemisk ubalanse til å bevise at de psykiske forstyrrelsene eksisterer som et biologisk problem. Dette opplevde jeg også personlig da jeg fikk en haug med diagnoser i fanget.  Denne unnlatelsen i å informere mener mange krenker pasientens rett til å bli informert.  Vi snakker om etiske regler, moralske aspekter, eller kanskje et lovverk som burde vært revidert i forhold til dette. Dette rammer ikke bare folket, men også de som lager lovene.bilde-av-norges-lover

Det er dessuten ikke lenger bare psykiatere eller psykologer som får lov å ta disse alvorlige avgjørelsene rundt et menneskes liv og videre skjebne, nå er det slik at i ca. 70% av tilfellene der det skrives ut en diagnose, er det fastlegen som står for både behandling og oppfølging.  En fastlege som  ofte har begrenset innsikt i dette og heller ingen høyere utdanning i dette. Det som skjer er ofte at pasientene blir prøvekaniner for fastlegen, jeg har også vært i gjennom dette, jeg tror jeg har prøvd ca 12 forskjellige antidepressiva uten at noen har hatt god effekt, bare masse bivirkninger. Bilderesultat for prøvekanin Da jeg selv valgte å slutte på alt, var det for meg en stor lettelse. Nå ser jeg på slike ‘legemidler‘ kun som en akutt medisin ved akutte tilstander, det kan fungere ganske så godt.   Vival har for oss begge vært en nødtablett i mange år, faren er selvfølgelig at man etter hvert blir avhengig og at kroppen venner seg så mye til dette at man må øke dosen.   Dessuten fjerner ikke dette årsaken, det bare lapper over et symptom.


Det er mange fagfolk som mener psykiatrien er helt på jordet, til og med på feil jorde, de rister oppgitt på hodet, og føler at systemet er lagt opp slik at om man sier noe, så mister man bare levebrødet, et slags diktatur vi er havnet opp i.  (en uttalelse vi hørte fra en lege.)  Det kommer av at legeutdanningen er basert på å gjengi pensum så nøyaktig som mulig, ikke på å tenke uavhengig og med en sunn kritisk forståelse. Og merk deg dette, dette er verken myndighetenes eller legenes feil, de og også du og jeg er bare blitt et offer for en grådig industri.

Helt til slutt, tygg litt på denne uttalelsen vi fikk fra en god venn av oss;  

‘Det er forskjell på å kalle ting medisin bare fordi en farmasøyt har laget det, for farmasøyten kan lage også helt andre ting enn medisin, en farmasøyt kan lage et hvilket som helst virkestoff, men det er først  når det reparerer en skade det bør kalles medisin.


Ikke glem å sjekke OPPDATERINGER!

 Tilbake til          INNHOLDSFORTEGNELSE

 

  På gjensyn!   Anita og Johnny