67

 

(Oppdatert 06.05.2018  –   oppdater siden før du begynner å lese!)

En oppsummering av alt så langt.

Må man være atomfysiker for å forstå disse tingene?  Nei, det er egentlig ikke så vanskelig dette her, det er derimot noen som prøver å få oss til å tro at dette er vanskelig. Ja, dette fremstilles som om det bare er de lærde som skal forstå.   Anita og jeg ville for et år siden stort sett ikke skjønt noen ting av alt dette hightechpratet jeg selv har skrevet på denne nettsiden.  Men ved at vi har begynt å stille spørsmål, har vi også begynt å forstå.  Ser man en ‘vanskelig labyrint‘ fra et nytt ståsted så kan det bli lettere å se – selv om vi er vanlige folk med stort sett bare fullført grunnskole.

Så hva handler alt dette egentlig om? Dreier det seg kun om pH? Nei, absolutt ikke. Det handler heller ikke om å angripe og ødelegge for industrien, men vi er nødt for å bruke vår viten til å ta noen modige valg om vi skal komme i mål. For industrien kan ingen stoppe eller endre i særlig grad, vi er naive hvis vi mener det.  

Hva er det du bør merke deg i denne bloggen?

 • Viktigheten av dypere kunnskap om disse tingene og det å spille på lag med naturen.
 • Uansett om man er et menneske, en loppe på hund eller en blomst, så har alle organiske organismer nøyaktig den samme grunnplattformen, altså DNA i cellene.  Alt liv er bioelektriske ‘skapninger‘ med avanserte hard-/softwaresystemer og biodynamiske kretskort som trenger regelmessig service eller vedlikehold .  Alt liv har derfor noe grunnleggende  for å holde seg  friske:  Ren luft, rent vann, jording, sol og riktig næring.

  Technology Human7663

 

 • pH er noe som regulerer kjemien i kroppen vår, og dermed også den fine strøm-/livsenergibalansen. Har vi et overskudd av negative ioner så holder vi oss lettere friske, har vi et underskudd av negative ioner blir vi på et tidspunkt syke. Feil kjemi gir lavere oksygenopptak; dårligere oksygenopptak gir dårligere vitamin- og  mineralopptak; for lite mineraler og mineraler, så klarer ikke kjertlene våre å produsere hormoner; manglende hormoner påvirker stoffskiftet vårt, som igjen gir symptomer på sykdom. 
 • For et relativt friskt menneske er disse 5 elementene vi har snakket så mye om nok, man kan holde seg frisk.  Men for et sykt menneske trenger man mer!  (Det kommer noe superviktig om dette i Del 3.8, det kalles ortomolekylær medisin)Bilderesultat for ortomolekylær medisin Man må i tillegg bruke store ressurser på å gjenvinne en sunn mage- og tarmflora ved blant annet å innta fermentert mat, kanskje en probiotikakur og få balanse igjen på Candida som mange har for mye av.  Alt man spiser og drikker skal gjennom dette mage-tarm’nåløyet‘ og det er derfor definitivt viktig at opptaksevnen fra tarmen inn til cellene er god slik at man kan friskne til – sakte men sikkert.  
 • Fysioterapeuter og ‘fitness coachere‘ snakker mye om trening og det er jo bra det, men de fleste har for lite fokus på vanene våre eller livsstilen vår!  Det vi spiser og drikker og hvordan vi har lært oss å takle livets harde realiteter – det er like viktig!  Vi må forstå at om vi ‘ser bra ut’ så er det ikke det det handler om, en gammel bil kan også se bra ut om man polerer den og setter på noen fine felger. 
 • Det handler i tillegg om stress, bekymringer,frustrasjoner, traumer eller posttraumatisk stress,  hendelser som vi kanskje selv har forårsaket – men også hendelser i livet som ligger utenfor vår kontroll – som gjør at kroppen ikke fungerer optimalt både når det gjelder bioelektrisk og kjemisk.Du vet, kropp og sjel hører sammen som det heter, det er ikke to adskilte deler som ikke påvirker hverandre slik psykiatrien har hevdet i mange tiår.  Er man ubalansert mentalt eller psykisk på grunn av vonde opplevelser, påvirker dette alle de fysiske systemene i kroppen og motsatt; får ikke kroppen det den trenger av byggeklosser/næring, er enkelte disponerte for å bli – ikke bare fysisk syke – men også psykisk syke.  Mer om dette i Del 5.5.
 • Det handler om at de aller fleste sykdommer, de som du og jeg har, er livsstils-relatert, det er en av historiens største bedrag at de fleste sykdommer kommer fra dårlige gener, slik ‘spesialistene‘ innen skolemedisinen ofte hevder.Bilderesultat for livsstilsrelaterte sykdommer Og selv de fleste av disse ytterst få sykdommene som ligger latent i genene våre fordi vi har arvet våre foreldres gener, viser seg ikke om man lever riktig.  Allikevel mener vi det er blitt en grad av sannhet i dette de to siste tiårene.   Hva vi mener med det, kan du lese om i Del 2.7. og Del 3.8. 
 • Det handler om at alle disse sykdommene som herjer enkelte land på denne planeten nå, ikke var  der for noen tiår siden.  Flytter du til en annen verdensdel med en annen livsstil, forsvinner de sykdommene du hadde, så får du nye sykdommer som er mer vanlig der hvor du bor nå. Dette beviser helt klart at det ikke handler utelukkende om gener for de fleste mennesker.

«Som en konklusjon så langt, kan vi si at det finnes egentlig kun en sykdom og to årsaker; nemlig celler som lider av mangler eller overbelastning.  Alle våre såkalte lidelser og diagnoser er kun et symptom på en av disse to årsakene.»  

– Utdrag fra boka til Tormod Holt

 


Når folk ikke stiller spørsmål, så dukker det også opp et fenomen;

ET ‘FENOMEN!

 

 1. De som i den ene enden kun lytter til skolemedisinen og automatisk tror hvert ord som sies av et menneske fordi det har hvit frakk og en høyere utdannelse med en faglig tittel.  Så trekker de på smilebåndet når de hører om alternativ helse. 
 2. De i den andre enden som blir helsefriker og nesten litt ‘religiøse’!  De kan også bli veldig ensporet ved at alt de leser og alt som sies av en eller annen helseguru i et helseblad blir oppfattet som sant, mens alt av skolemedisin er et bedrag.

Dette blir å polarisere ting. Ikke alt som er kunstig, er skadelig, og ikke alt naturlig, er nødvendigvis sunt.   I overført betydning er det ikke alt som kommer fra skolemedisinen som er skadelig.  De har laget og lager mye bra som virker, selv om mye er kunstig eller kjemisk – for eksempel C-vitamin.  Det er heller ikke alt som kommer fra naturmedisinen som er gagnlig eller effektivt, selv om det kalles et naturlig virkestoff. Man skal passe seg for bli slik, altså det å tro at den ene eller andre siden sitter inne med hele sannheten. Vi sitter heller ikke inne med hele sannheten, så om du eventuelt liker måten vår (Johnny) å skrive på, så ikke gå i den fella å automatisk oppfatte alt vi skriver som sant.  Man bør ha skjelneevne og være litt våken selv, vi har rett og slett selv et ansvar for å stille spørsmål og ta ansvar for vår egen helse.  Du må stille spørsmål til det vi skriver og trekke dine egne konklusjoner, fordi det er uansett du selv som må ta konsekvensene av de valgene du tar rundt dette temaet.

 Du må stille spørsmål til det vi skriver og trekke dine egne konklusjoner, fordi det er uansett du selv som må ta konsekvensene av de valgene du tar rundt dette temaet.

 


Som en konklusjon så langt,  kan vi si at alt som lever i bunn og grunn trenger det samme som en bil,  altså et startbatteri med rett kjemi.  Er den kjemien i ubalanse, ja, da blir det som å starte en kjedereaksjon med mange små uhell, nesten som å velte den første dominobrikken og sykdom er en realitet. 

På en bilservice kan man også bytte olje til det man kaller ‘longlifeolje.   Det gjør at urenheter holder seg lengre flytende i oljen uten å ‘sette seg‘, man kan da kjøre lenger før man bytter olje, men har ikke motoren best av ren olje?    Ser du hvor vi vil hen?

 

Her har du tankekartet til dette kapitlet.  Kikk på det og se om du kan kjenne igjen noe av det du har lest!

10


Det var Del 2.  To andre ting som vi mener kan gi folk enorme helseplager som kreft og nevrologiske skader (basert på det vi selv har erfart), er ifølge mange forskere kanskje to av de største helsetruslene som finnes i 2018. Det skal vi se litt nærmere på i de to neste delene.  Vi kommer til å starte med  min (Johnny) egen opplevelse fra den gang jeg selv var innlagt på Sannerud psykiatriske sykehus på Hamar i 2005.  Her vil vi komme med noen tanker rundt medisinering og psykiatri i Norge.    Et tema hvor både jeg og Anita selv har svært mye erfaring.

 

Ikke glem å sjekke OPPDATERINGER!   

 Tilbake til          INNHOLDSFORTEGNELSE

 

  På gjensyn!   Anita og Johnny