79

 

Klikk direkte på kapitlet så kommer du rett inn!

Del 1.  Vår helsehistorie og kroppens virkemåte

 Del 1.1. Verdensmestere i lykke og sykdom  –  oppdatert!

 Del 1.2. Vår historie  –  oppdatert!

Del 1.3. Intervju med forfatter  –  Oppdatert!

Del 1.4. pH = elektrisk ladede partikler?  –  Oppdatert!

Del 1.5. pH og kroppens virkemåte – til oppdatering

 

Del 2:  Hvordan miljøet og vår livsstil påvirker oss

Del 2.1. Kroppens oksygenopptak  –  Oppdatert!

Del 2.2. Vannets kompleksitet  –  Oppdatert!

Del 2.3. Det vi spiser og vår helse  –  Oppdatert!  

Del 2.3b) Verdien av regelmessig mosjon!   –  Oppdatert 

Del 2.4. Sunn helse starter ofte med fordøyelsen!    –  Oppdatert 

Del 2.5. Hva er er sukker og hva gjør det?   –  Oppdatert 

Del 2.6. Fettets betydning i kroppen     – Oppdatert 

Del 2.7. Forgiftninger i miljøet!     – Oppdatert 

Del 2.7b) Hvordan forebygge forgiftninger  –  Oppdatert 

Del 2.8. Oppsummering så langt!   – til oppdatering

 

Del 3:   Psykiatri, medikamenter

 Del 3.1. INNLAGT PÅ PSYKIATRISK!  – oppdatert!

 Del 3.2. Kjensgjerninger rundt psykiatrien  – oppdatert

 Del 3.3. Det er normalt å være frisk!   – oppdatert 

Del 3.4. Beregnende strategi i industrien  – oppdatert 

Del 3.5. Smerte- og kreftbehandling!  – oppdatert 

Del 3.6. Overgangsalder / PMS / Import / Østrogen / progesteron / P-piller    – til oppdatering

Del 3.7b) C-vitaminet – det ultimate antioksidant!   – til oppdatering  

Del 3.8. Våre egne tanker og erfaringer om medikamenter og psykiatri.  – til oppdatering

 

Del 4:  Strømfrekvenser

Del 4.1 Frekvenser, hva er det?   –  Oppdatert 

Del 4.2. Frekvenser = Stråling!  –  Oppdatert!  

Del 4.3. Hva sier fagorganisasjonene?     –  Oppdatert 

Del 4.4. Hvem og hva blir påvirket av trådløs teknologi?  –  Oppdatert 25.04.2018

Del 4.5. Det er best å være «føre var»  – til oppdatering

Del 4.6. Moral og Samvittighet?     – til oppdatering 

Del 4.7. Stat, lege, pasient, forsikring?   – til oppdatering

Del 4.8. Våre egne tanker og erfaringer med wi-fi og strøm   – til oppdatering

(for å forstå de grunnleggende og bakenforliggende årsaker til sykdom, er du nødt til å lese hele Del 4 og spesielt Del 4.8.)

 

Del 5:  Betraktninger rundt forskjellige ting

Del 5.1. Hvor langt er de villig til å gå?    – til oppdatering

Del 5.2. Tvil – Frykt – Begjær!  – til oppdatering

Del 5.3. Er vi egentlig bevisste?   – til oppdatering

Del 5.4. Betraktninger siste månedene   – til oppdatering 

Del 5.5. Tankens kraft / den bevisste tanke!  – til oppdatering

Del 5.6. Hva har vi gjort og erfart?      – til oppdatering

Del 5.7. Vitaminer og MINERALBALANSEN!   – utarbeides nå

Del 5.8. Tips og råd!   – til oppdatering

 

Del 6:  Avsluttende kapitler

Del 6.1. Håp for rusavhengige!  – til oppdatering

Del 6.2. Har du syke barn? – LES DETTE!  – utarbeides nå

Del 6.3. Hva er detoxing, hvordan avgifter man? – utarbeides nå

Del 6.4.  En enkel bruksanvisning for å bli frisk!  – utarbeides nå 

Del 6.5.  Evaluering av alt og noen tanker til slutt. – til oppdatering.  

 

Siste kapittel legges ut ferdig oppdatert senest 05.07.2018

‘Punktum finale!

  

Vi gjør oppmerksom på at det kan finnes skrivefeil i bloggen eller detaljer som ikke er helt korrekt gjengitt fra kildematerialet. Vitenskapelige oppdagelser gjennom forskning og nye iakttagelser kan også gjøre at noe av det jeg skriver om kan forandre seg over tid.   Om du har kompetanse på området og ser noe som er ukorrekt, så ta gjerne kontakt med meg så skal jeg skal rette opp feilen snarest.   (haddevibare@gmail.com)    Tusen takk!