Dette er en blogg som avslører grådigheten til to typer industrier og hvordan de bevisst manipulerer både myndighetene og folket. Den forteller deg også hvordan du kan forebygge og reversere sykdom.  

Vi har også laget filmen:

Jørns-mekk

 

Vi ønsker å samarbeide med leger og spesialister, men vi reagerer når de ofte sier at legemidler er den eneste løsningen, at det ikke finnes gode alternativer.   Vi reagerer også når de er symptomfokusert, ikke årsaksfokusert, spesielt i psykiatrien og også tidvis hos fastlegen (avhengig av hvem man har som fastlege).  Om skolemedisinen med deres spesialister satt inne med svaret på hvorfor folk blir sykere og sykere, så ville jo deres behandling gjort oss friskere.  Det motsatte skjer dessverre, de landene der farmasøyten er sterkest, der er folk sykest, det er kona mi Anita og jeg dessverre et eksempel på.  Vi ble sykere for hvert år med mye bruk av syntetiske ‘legemidler‘/medikamenter, inntil vi tok tak i oss selv og leste oss opp på hvordan kroppen vår fungerer på cellenivå.   På den måten snudde vi den nedadgående spiralen vi begge var inne i.  Vi er nå symptomfri fra sykdom så lenge vi nøye følger dette helseregimet.  Dessverre er ikke dette anerkjent av helsemyndighetene.


 

bilde av anita og johnny

Det vi har funnet og også gjort det siste året, mener vi er så oppsiktsvekkende at vi nå ønsker å dele denne historien med folk.  Det er opplagt og enkelt å etterprøve, for kroppen selv gir den mest sannferdige indikasjon på hva som faktisk virker.  Mye av det som kommer frem i denne bloggen er betraktninger fra leger og forskere.89  I tillegg uttrykker det også vår egen oppfatning av hva som er sant, ut i fra det vi selv har erfart i livet.  Vi hevder ikke at vi sitter inne med den absolutte sannhet rundt dette temaet. Men vi tror at å ‘spille på lag med naturen‘ i forhold til hvordan vi er konstruert, gir best resultater.  Og vi synes det burde være en menneskerett å bli korrekt informert eller opplyst om hvilke valgmuligheter som finnes, før man treffer en personlig avgjørelse på hva slags helsebehandling man velger å benytte seg av.  Målet vårt er at du ved å lese denne bloggen kan bedre treffe et gjennomtenkt valg.

Den historiske personen som ofte blir kalt ‘legevitenskapens far‘, Hippokrates, knyttet helse til et sunt kosthold.   Naturmedisinen som bruker naturens rene ressurser, mener vi er mer i pakt med Hippokrates  tanke om å ‘la din mat være din medisin og din medisin være din mat’ enn det skolemedisinen står for, fordi Hippokrates snakket om ren mat, ikke syntetiske medikamenter.  

Bilderesultat for hippokrates

Klikk på lenken nedenfor og les litt om hva Hippokrates skrev, bare klikk på setningen nedenfor i lilla:

  Den Hippokratiske ed – Wikipedia

 

Målet vårt er at du også skal se en større sammenheng, et større og klarere bilde av helseproblematikken, ta grep i ditt eget liv og på den måten oppleve å bli mye friskere, ja kanskje helt frisk igjen.   Svært mye av det du vil se er nemlig situasjoner du selv er oppe i nesten hver eneste dag, spesielt Del 3 og 4.  Du vil med andre ord kjenne deg igjen og vil på et tidspunkt bli berørt av dette, uansett om du er frisk eller syk akkurat nå.


Vi har stor respekt for myndighetene i landet vårt og alle de anstrengelser de gjør seg for at du og jeg skal ha et helsetilbud som gjør det enklere å være en borger i dette landet.  Det vi skriver må derfor på ingen måte oppfattes som et angrep mot enkeltpersoner eller staten som en institusjon. 

Vi har også et godt utbygd helsevesen i Norge;  allikevel ser vi at det er rom for forbedringer.  Ikke bare fra de som jobber med å produsere farmasøytiske medikamenter og de som prøver å gi oss et godt helsetilbud, men også oss som enkeltpersoner.  Vi alle ønsker oss en rask og lettvint løsning på det som er vårt helseproblem. Det får vi ved at legen raskt gir oss en resept, et medikament / ‘legemiddel’ og kanskje en mening om at symptomet burde forsvinne. Ja, vi tror vi får det vi ønsker – en rask løsning – men det er kanskje ikke alltid riktig å se kun på symptomer?   Raske løsninger og også raske penger viser seg ofte å være ‘for godt til å være sant‘. Poenget er at vi burde selv være ansvarsbevisste om at tanken om å finne raske lettvinte løsninger på et helseproblem egentlig bare er en sovepute for oss alle sammen.bilde-av-triangel-1

Helsevesenet burde kanskje heller hjelpe mindre bevisste mennesker til å bli mer bevisste på det personlige plan, lære folk å tenke selv og stille flere spørsmål. Vi er faktisk med på dette alle sammen, fordi uansett på hvilket sted i denne trekanten vi befinner oss enten vi er lege, pasient, eller ansatt i farmasøyten så vil dette på et tidspunkt ramme oss alle da også pasienter er leger, spesialister, toppledere eller er ansatt på et apotek.


 

Filmpraksis A/S har laget en enkel filmdokumentar i 3 episoder som bygger på Anitas og min  historie (Anitas historie kommer i episode 3).  Flere fagfolk som leger og forskere  står frem i  intervjuer og bekrefter våre erfaringer. klipp-j-reichelt1-mts-still001

Denne bloggen vil også gis ut i en engelsk versjon, den blir lagt ut kapittel for kapittel -fra 1 juni, 2017. Filmen vil dubbes til engelsk i løpet av sommeren.

Facebook finner du også dette, under siden;   

Hadde jeg bare visst dette tidligere | Facebook

På Engelsk,   trykk på denne linken;      Had I only known this earlier | Facebook        (Den Engelske versjonen ligger etter den Norske, men blir oppdatert etter hvert!)

Finner du bloggen interessant, så del det gjerne med flere over facebook eller andre nettsteder?


TIPS!   Før du  leser denne bloggen, anbefaler vi deg å se filmdokumentaren under som påpeker mange av de viktigste poengene som vi går ut med i denne bloggen.   Siden vi selv har opplevd flere av elementene fra denne filmen i forhold til bruken av medikamenter, er dette noe vi har god samvittighet for å gå ut med offentlig.  Trykk på denne lenken;  NRK TV – Skuggesida av antidepressiva så kommer du rett inn i filmen.

sam_4282

Takk for at du tar deg tid; lykke til med din egen granskning!                    ‘Anita og Johnny’