Dette er en blogg som forteller deg hvordan du kan forebygge og reversere sykdom. Den beskriver også hvordan  industrien på en finurlig måte legger føringer som rammer deg og meg.  


Vi ønsker å samarbeide med leger og spesialister, men vi reagerer når de ofte sier at farmasøytiske medikamenter er den eneste løsningen på sykdom, at det ikke finnes gode alternativer.   Vi reagerer også når de er symptomfokusert, ikke årsaksfokusert, spesielt i psykiatrien og også tidvis hos fastlegen (avhengig av hvem man har som fastlege).  Om skolemedisinen med deres spesialister satt inne med svaret på hvorfor folk blir sykere og sykere, så ville jo deres behandling gjort oss friskere.  Det motsatte skjer dessverre, de landene der farmasøyten er sterkest, der er folk sykest, det er kona mi Anita og jeg dessverre et eksempel på.  Vi ble sykere for hvert år med mye bruk av syntetiske ‘legemidler‘/medikamenter, inntil vi tok tak i oss selv og leste oss opp på hvordan kroppen vår fungerer på cellenivå.  På den måten snudde vi den nedadgående spiralen vi begge var inne i.  

På samme måte er det tusenvis av leger verden over som nå velger å slutte å jobbe i medikamentindustrien.  De har i mange år gjort det de har fått beskjed om; å skrive ut medikamenter på resept.  På et tidspunkt har de selv blitt syke og har begynt å selvmedisinere seg, men etter mye prøving og feiling går det opp for dem at man ikke blir frisk av ‘kjemi og plast.’  En lege uttalte; «når jeg selv ble syk begynte jeg å tenke som en pasient som stiller spørsmål, granskende spørsmål – for jeg forsto at noe er galt i systemet.»  Mange dyktige leger som ser dette, har forstått at nøkkelen til god helse handler om mer enn bare ‘riktige medikamenter.’  Noen av dem har fått tilbake helsen og ønsker å fortsette å praktisere som allmennlege, bare med en litt annerledes tilnærming.  Dessverre er ikke dette anerkjent av helsemyndighetene. 

En lege uttalte;

«Når jeg selv ble syk begynte jeg å tenke som en pasient!»


 Det vi har funnet og også gjort det siste året, mener vi er så oppsiktsvekkende at vi nå ønsker å dele denne historien med folk.  Det er opplagt og enkelt å etterprøve, for kroppen selv gir den mest sannferdige indikasjon på hva som faktisk virker.  Mye av det som kommer frem i denne bloggen er betraktninger fra leger og forskere.89  I tillegg uttrykker det også vår egen oppfatning av hva som er sant, ut i fra det vi selv har erfart i livet.  Vi hevder ikke at vi sitter inne med den absolutte sannhet rundt dette temaet. Men vi tror at å ‘spille på lag med naturen‘ i forhold til hvordan vi er konstruert, gir best resultater.  Og vi synes det burde være en menneskerett å bli korrekt informert eller opplyst om hvilke valgmuligheter som finnes, før man treffer en personlig avgjørelse på hva slags helsebehandling man velger å benytte seg av.  Målet vårt er at du ved å lese denne bloggen,  kan  treffe et bedre gjennomtenkt valg.

Den historiske personen som ofte blir kalt ‘legevitenskapens far‘, Hippokrates, knyttet helse til et sunt kosthold.   Naturmedisinen som bruker naturens rene ressurser, mener vi er mer i pakt med Hippokrates  tanke om å ‘la din mat være din medisin og din medisin være din mat’ enn det skolemedisinen står for, fordi Hippokrates snakket om ren mat, ikke syntetiske medikamenter.  

Bilderesultat for hippokrates

Klikk på lenken nedenfor og les litt om hva Hippokrates skrev, bare klikk på setningen nedenfor i rødt:

  Den Hippokratiske ed – Wikipedia

 


Målet vårt er at du også skal se en større sammenheng, et større og klarere bilde av helseproblematikken, ta grep i ditt eget liv og på den måten oppleve å bli mye friskere, ja kanskje helt frisk igjen.   Svært mye av det du vil se er nemlig situasjoner du selv er oppe i nesten hver eneste dag, både Del 3 som handler om medikamenter og psykiatri og Del 4 som handler om strømfrekvenser.  Du vil med andre ord kjenne deg igjen og vil på et tidspunkt bli berørt av dette, uansett om du er frisk eller syk akkurat nå.

Del 4  handler om et tema mange mennesker ikke tror berører dem.  De er mer opptatt av hva avisene skriver og tenker ikke over at media eies og er styrt av blant annet telekomindustrien.  Denne industrien kontrollerer media og tjener ufattelig mye penger på dette.  Den sørger bevisst for at artikler som setter søkelys på skadeeffektene ved blant annet trådløs teknologi, aldri blir publisert; vel vitende om at folk flest ikke stiller granskende spørsmål hvis de selv ikke merker noe.


Alle mennesker, alt liv, blir påvirket av solens og jordens elektromagnetiske felt. Elektromagnetisme fra solen påvirker din helse og din hjerterytme;  på samme måte påvirker menneskeskapt elektromagnetisme vår egen og våre barns helse.Bilderesultat for elektromagnetisk strålingBilderesultat for elektromagnetisk stråling

 

 

 

Når du  leser Del 4, vil du fort forstå at din egen kropp er elektromagnetisk og påvirkes av det miljøet du befinner deg i.  Du vil dermed lettere forstå at sykdom og smerter er et elektrisk problem i kroppen din. 

Elektromedisin«Sykdom er et elektrisk problem!«


Vi har stor respekt for myndighetene i landet vårt og alle de anstrengelser de gjør seg for at du og jeg skal ha et helsetilbud som gjør det enklere å være en borger i dette landet.  Det vi skriver må derfor på ingen måte oppfattes som et angrep mot enkeltpersoner eller staten som en institusjon. 

Vi mener også at vi har et godt utbygd helsevesen i Norge;  allikevel ser vi at det er rom for forbedringer.  Ikke bare fra de som jobber med å produsere farmasøytiske medikamenter og de som prøver å gi oss et godt helsetilbud, men også oss som enkeltpersoner.  Vi alle ønsker oss en rask og lettvint løsning på det som er vårt helseproblem. Det får vi ved at legen raskt gir oss en resept, et medikament / ‘legemiddel’ og kanskje en mening om at symptomet burde forsvinne. Ja, vi tror vi får det vi ønsker – en rask løsning – men det er kanskje ikke alltid riktig å se kun på symptomer?   Raske løsninger og også raske penger viser seg ofte å være ‘for godt til å være sant‘. Poenget er at vi burde selv være bevisste om at tanken om å finne raske lettvinte løsninger på et helseproblem egentlig bare er en sovepute for oss alle sammen.bilde-av-triangel-1

Helsevesenet burde kanskje heller hjelpe mindre bevisste mennesker til å bli mer bevisste på det personlige plan, lære folk å tenke selv og stille flere spørsmål. Vi er faktisk med på dette alle sammen!  Uansett på hvilket sted i denne trekanten vi befinner oss enten som lege, pasient eller ansatt i farmasøyten, så vil dette på et tidspunkt ramme oss alle – da også pasienter er leger, spesialister, toppledere eller er ansatt på et apotek.


Filmpraksis A/S har laget en enkel film i 3 episoder som bygger på Anitas og min  historie (Anitas historie kommer i episode 3).  Flere fagfolk som leger og forskere  står frem i  intervjuer og bekrefter våre erfaringer.  (01.02.2019  VI OPPDATERER DEN OG LEGGER DEN UT IGJEN SNART!)    
klipp-j-reichelt1-mts-still001

 

Hvis vi kan finne noen som vil hjelpe oss med å betale utgiftene til å oversette bloggen til engelsk,  vil den også komme ut i en engelsk versjon.  Er det noen som har lyst å bidra med en beskjeden sum, ta kontakt!  Vi har allerede oversatt ca 1/3 av bloggen, men ser ingen grunn til å legge det ut når vi ikke har kapital til å oversette og legge ut alt.   


TIPS!   Før du  leser denne bloggen, anbefaler vi deg også å se filmdokumentaren under som påpeker mange av de viktigste poengene som vi går ut med i denne bloggen.   Siden vi selv har opplevd flere av elementene fra denne filmen i forhold til bruken av medikamenter, er dette noe vi har god samvittighet for å gå ut med offentlig.  Trykk på denne lenken;  NRK TV – Skuggesida av antidepressiva så kommer du rett inn i filmen.  (Filmen er dessverre ikke lenger tilgjengelig på NRK-tv, vi jobber med saken. )

sam_4282

Takk for at du tar deg tid; lykke til med din egen granskning  igjennom til sammen over 50  kapitler!   Nedenfor finner du en snarvei inn i bloggen.

 

Snarvei til:

Del 1.1. Verdensmestere i lykke og sykdom

INNHOLDSFORTEGNELSE

 OPPDATERINGER!

 

           ‘Anita og Johnny’